Нүүр » Excel -ийн асуудлууд » Өгөгдөлтэй ажиллах

Өгөгдөлтэй ажиллах ( 10 )

Өгөгдөл оруулах, тэдгээртэй ажиллах явцад олон тооны асуудлууд үүсдэг. Ялангуяа жагсаалтын хэмжээ их болох үед асуудлууд нилээд үүсдэг. Excel програм хэрэглэгчид өгөгдөл оруулах ажиллагааг хөнгөвчлөх олон хэрэгслүүдийг өөртөө багтаасан байдгийн олонхийг нь хүмүүс ашиглаж мэддэггүйгээсээ болоод ихээхэн цаг хугацааг алддаг. Энэ асуудлыг шийдэхийг хүсэж байвал шийдлүүдийг судлан суралцаарай.

Асуудал 1.010

Хүснэгтийг анхны хэлбэрт яаж оруулах вэ?

Нээгдсэн тоо: 7

Төлбөртэй

 

Excel -ийн хуудас дээрх өгөгдлийг эрэмбэлээд дараа нь буцаан эхний байдалд оруулж чадахгүй болсон. Яах вэ?

 

Асуудал 1.009

Тооцооны үр дүнг нарийвчлах

Нээгдсэн тоо: 7

Төлбөртэй

 

Excel -д тооцооны үр дүнг хэрхэн нарийвчлах вэ?

 

Асуудал 1.008

Илүү холбоосуудыг устгах

Нээгдсэн тоо: 67

Төлбөртэй

 

Excel -ийн хуудаст интернетээс өгөгдлийг татан оруулах үед олон тооны хэрэггүй холбоосууд орж ирээд байгааг яаж хурдан устгах вэ?

 

Асуудал 1.006

Жагсаалтын толгойг түгжих

Нээгдсэн тоо: 95

Бүртгүүлэх

 

Хэдэн зуун мөр бүхий жагсаалтад мөрийг доош гүйлгэх үед баганы өгөгдлүүдийг сануулах гарчигууд харагдахгүй болсноор багана хоорондын өгөгдлүүдийг андуурах гээд байх юм. Үүнийг хэрхэн шийдэх вэ?

 

Асуудал 1.005

Жагсаалтад шилжилт хийх

Нээгдсэн тоо: 89

Нийтийн

 

Өгөгдлийн сангийн хүснэгтийг Excel -д импортлон авсан. Хүснэгт олон бичлэгтэй учраас хамгийн сүүлийн мөрөнд шилжихийн тулд хуудсыг доош гүйлгэн цаг ихээр алдмааргүй байдаг.

 

Асуудал 1.007

Нүдний өгөгдлийг салгах

Нээгдсэн тоо: 89

Нийтийн

 

Өгөгдлийн сангаас экспорт хийсэн мэдээллийг хүснэгтэд оруулан иртэл хэрэглэгчийн овог, нэр нь нэг нүдэнд хамтдаа орж ирснийг салгах хэрэгтэй боллоо. Шийдэх арга байна уу.

 

Асуудал 1.004

Багана болон мөрийг ижил өгөгдлөөр дүүргэх

Нээгдсэн тоо: 82

Төлбөртэй

 

Багана болон мөрийг ижил өгөгдлөөр хэрхэн дүүргэх вэ?

 

Асуудал 1.003

Тоон дарааллыг автоматаар үргэлжлүүлэх

Нээгдсэн тоо: 101

Нийтийн

 

А1 нүдэнд 1 дараа нь А2 нүдэнд 2, А3 нүдэнд 3, А4 нүдэнд 4 гэх мэтээр 100, 200 хүртэл оруулах нь цаг их үрсэн ажил болдог. Үүнийг автоматаар хийх арга байна уу.

 

Асуудал 1.002

Тэгээр эхэлсэн өгөгдөл оруулах

Нээгдсэн тоо: 92

Нийтийн

 

Кодчлох ажиллагаанд (бараа, бүтээгдхүүн, үндсэн хөрөнгө гэх мэт) тэгээр эхэлсэн тоон хэлбэрийг өргөн ашигладаг. Жишээ нь 03256, 00152 гэх мэтээр.
Ийм төрлийн өгөгдлийг Excel -д оруулан өгөхөд эхний тэгүүдийг хасдаг. Өөрөөр хэлбэл 03256, 00152 гэх мэт кодыг 3256, 152 болгодог. Энэхүү асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?

 

Асуудал 1.001

Нүдний хэсэгт яаж хурдан шилжих вэ?

Нээгдсэн тоо: 123

Нийтийн

 

Хүснэгтийн нүд болон нүдний хэсэгт яаж хурдан шилжих вэ?