Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Биетийн эзэлхүүн ба гадаргуу

Биетийн эзэлхүүн ба гадаргуу

Тэмдэглэгээ:

V - эзэлхүүн ; S - суурийн талбай ; - хажуу гадаргуун талбай; P - бүтэн гадаргуу; h - өндөр; a, b, c - тэгш өнцөгт паралелпепидын хэмжээсүүд; A - зөв ба зөв зүсэгдсэн пирамидийн апофем; L - конусын бүрдүүлэгч; p - периметр эсвэл суурийн тойргийн урт; r - суурийн радиус; d - суурийн диаметр; R - шаарын радиус; D - шаарын диаметр;  1 ба 2 индексүүд нь зүсэгдсэн призм ба пирамидийн радиус, диаметр, периметр, дээд доод сууриудтай холбоотой.

Призм / шулуун ба налуу / ба паралелпепид

Шулуун призм

Тэгш өнцөгт паралелпепид

Куб

Пирамид / зөв ба зөв биш /

Зөв пирамид

Зүсэгдсэн пирамид / зөв ба зөв биш /

Зөв зүсэгдсэн пирамид

Бөөрөнхий цилиндр / шулуун ба налуу /

Бөөрөнхий цилиндр

Бөөрөнхий конус / бөөрөнхий ба налуу /

Бөөрөнхий конус

Зүсэгдсэн бөөрөнхий конус / бөөрөнхий ба налуу /

Зүсэгдсэн бөөрөнхий конус

Шаар

Хагас шаар

Шаарын сегмент

Шаарын үе

Шаарын сектор

энд - секторт байгаа сегментийн өндөр

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Алгебрын бутархай

A / B хэлбэрийн илэрхийллийг алгебрын бутархай гэнэ. Энд A болон B нь тоо, нэг гишүүнт, олон гишүүнт байж болно.…

Нээгдсэн тоо : 2357

Бодлого бодож сурах нь I

Бодлого бодохыг юу гэж ойлгох вэ? Бидний ихэнх нь бодлогыг ухаантай хүмүүс л боддог гэж ойлгоод байдаг. Математикийн шинжлэх ухаанд…

Нээгдсэн тоо : 3369

Хамгийн их ерөнхий хуваагч, Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч

Хамгийн их ерөнхий хуваагчХэд хэдэн тооны ерөнхий хуваагч гэдэг нь эдгээр тоонуудын бүгдийнх нь хуваагч байдаг тоог хэлдэг. Жишээ нь…

Нээгдсэн тоо : 5178

Огторгуйн геометр

Стереометр нь огторгуйн дүрс ба биетийн шинж чанаруудыг судалдаг. Хавтгайн геометрт цэг, шулуун гэсэн үндсэн ойлголтууд байдаг шиг огторгуйн геометрийн…

Нээгдсэн тоо : 2581