Мэдлэгээ сорих

Математикийн хичээлээр шалгалт өгөхөөр бэлтгэж байгаа бол манай сайтын энэ хэсэгт та өөрийн бэлтгэлээ сорих боломжтой. Тестийг сайтын Математик хэсгийн Бодлогууд дэд бүлэгт нийтлэгдсэн бодлогуудаас санамсаргүй байдлаар 10 бодлого сонгон авч бүрдүүлнэ. Жинхэнэ шалгалт биш учраас цагийн хязгаар байхгүй. Гэхдээ та өөрийн цагийг тооцон хир хугацаа зарцуулж байгаадаа хяналт тавих хэрэгтэй. Бодлогууд математикийн бүх сэдвийг хамрах тул энгийнээс хүнд сэдэв рүү эрэмбэлэгдэн гарна. Математикийн сорилго нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтынхтай төстэй, зарим нэгэн бодлого нь ЭЕШ ирж байсан болно. Энд та хир хугацаа зарцуулж хэдэн оноо авч байгаагаа харьцуулан өөрийгөө шалгах боломжтой. Тест өгөхөд дараах хязгаарлалт үйлчилнэ.

  • Хэрвээ та сайтын зочин бол тестийг өгч болох хэдий ч үр дүнгийн мэдээ нь зөвхөн таны авсан оноог үзүүлэх хамгийн бага хэмжээнд байна.
  • Сайтын бүртгэлтэй хэрэглэгчид тестийн хариуг өөрөө шалган харах боломжтой. Танд тухайн бодлогын зөв хариуг, таны хариутай үзүүлнэ гэсэн үг.
  • Тусгай эрхтэй өөрөөр хэлбэл төлбөр төлсөн хэрэглэгчид бодлого бүрийн дэлгэрэнгүй бодолттой танилцан өөрийн үр дүнгээ тулган шалгах боломжтой байна.

Элсэлтийн шалгалтанд аль болохоор эртнээс бэлтгэж эхлээрэй. Хугацаа дөхсөн үед танд улам хэцүү болно гэдгийг анхааруулъя. Математикийг нэг, хоёр сарын дотор давтаад шалгалтанд амжилт гаргана гэдэг хэцүү шүү.

Танд амжилт хүсье.

Сорилгын тохиргоо


Санамсаргүй Шалгалтын материалаар Сэдвээр