Нүүр » Excel -ийн асуудлууд

Excel -ийн хэрэглэгчдэд түгээмэл тохиолддог асуудлууд ( 19 )

Өгөгдөлтэй ажиллах үед хэрэглэгчдэд үүсдэг түгээмэл асуудлууд тэдгээрийн шийдлүүдийг та эндээс үзээрэй. Excel програм өгөгдлийг боловсруулах хүчирхэг хэрэгсэл ч түүний боломжуудыг муу мэддэг, ашиглаж чадахгүй бол зарим үед гараар хийснээс ч их цаг зарцуулах тохиолдол гардаг. Иймээс сайтын энэ хэсгээс програмыг ажилдаа хэрхэн үр дүнтэй ашиглан цаг заваа хэмнэх аргуудыг мэдэн аваарай.

Өгөгдөл оруулах, тэдгээртэй ажиллах явцад олон тооны асуудлууд үүсдэг. Ялангуяа жагсаалтын хэмжээ их болох үед асуудлууд нилээд үүсдэг. Excel програм хэрэглэгчид өгөгдөл оруулах ажиллагааг хөнгөвчлөх олон хэрэгслүүдийг өөртөө багтаасан байдгийн олонхийг нь хүмүүс ашиглаж мэддэггүйгээсээ болоод ихээхэн цаг хугацааг алддаг. Энэ асуудлыг шийдэхийг хүсэж байвал шийдлүүдийг судлан суралцаарай.

 

Excel програмыг ашиглаж сурч байгаа хүмүүст өгөгдлийн хэвжүүлэлт нилээд асуудал үүсгэх талтай. Хүмүүс ийм төрлийн асуудлыг хэрхэн шийдэхийг хэн нэгнээс асуухаасаа жаахан зовоод байдаг юм шиг. Програмыг нилээд ашигласан хүмүүст энэ хэсгийн асуудлууд хэт энгийн юм шиг санагдаж болох ч бүгдээрээ л эхлэн суралцагчийн үеийг туулсан шүү дээ. Зарим асуудлуудын шийдлийг туршлагатай хэрэглэгчид ч мэдэхгүй байж магадгүй.

 

Excel програмын тохиргоонуудыг сайн мэдэн өөрийн хэрэгцээнд тааруулан зөв тохиргоо хийвэл програмтай ажиллах ажиллагааг нилээд амар, хөнгөн болгодог. Тохиргоонуудыг сайн мэдэхгүй үед програмын интерфейсийн жижигхэн өөрчлөлт, нэг ажиллагааг давтан хийх гэх мэтийн хүндрэлүүдтэй тулгардаг. Иймээс програмын тохиргоонуудтай холбоотой үүсдэг асуудлууд, тэдгээрийг хэрхэн шийдэхийг энэ хэсгээс үзэн суралцаарай.

 

Excel програмын хамгийн хүчирхэг хэрэгсэл бол томьёо, функцууд гэдэг нь гарцаагүй. Томьёо, функцуудыг ашиглахгүйгээр өгөгдлийн боловсруулалтыг хийх боломжгүй. Ихэнх хэрэглэгчид томьёо болон функцуудыг ихээр ашигладаг ч зарим нэгэн нарийн зүйлүүдийг мэдэхгүйн улмаас асуудалд орох нь элбэг. Томьёо, функцуудийг ашиглах явцад үүсч болох асуудлууд тэдгээрийн шийдлийг эндээс мэдэн аваарай.