Бодлого 13.026

Шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

функцийн графикийн x=1 цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

 

Бодолт

Бодлого шүргэгчийн тэгшитгэлийг олох бодлогуудын 1-р төрөлд хамаарагдана. Шүргэгчийн тэгшитгэлийг томьёогоор олдог.

  1. x=1 цэг дээрх функцийн утгыг олбол байна. Томьёонд энэ бол f(a) гэдгийг сайн ойлгоорой.
  2. x=1 цэг дээрх функцийн уламжлалын утгыг олох хэрэгтэй. Эхлээд функцийн уламжлалыг олъё. Уламжлалын жагсаалтын томьёоны дагуу функцийн уламжллалыг олбол байна. Эндээс x=1 цэг дээрх утга нь гарна.
  3. Утгуудыг тэгшитгэлийн томьёонд тавивал гарна.

Ингээд функцийн графикийн x=1 цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл y=3-x байна.

Хариу
y=3-x

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 13.025

функцын утгын мужийг ол.

Нээгдсэн тоо : 483

 

Бодлого 13.003

функцын графикийг байгуул.

Нээгдсэн тоо : 488

 

Бодлого 13.035

функцийн минимумийн цэгийг ол.

Нээгдсэн тоо : 404

 

Бодлого 13.041

Зурагт (-6;6) интервалд тодорхойлогдсон f(x) функцийн уламжлалын графикийг үзүүлжээ. f(x) функцийн өсөлтийн завсарыг олоод энэ завсар дахь бүхэл цэгүүдийн нийлбэрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 239