Бодлого 13.026

Шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

функцийн графикийн x=1 цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

 

Бодолт

Бодлого шүргэгчийн тэгшитгэлийг олох бодлогуудын 1-р төрөлд хамаарагдана. Шүргэгчийн тэгшитгэлийг томьёогоор олдог.

  1. x=1 цэг дээрх функцийн утгыг олбол байна. Томьёонд энэ бол f(a) гэдгийг сайн ойлгоорой.
  2. x=1 цэг дээрх функцийн уламжлалын утгыг олох хэрэгтэй. Эхлээд функцийн уламжлалыг олъё. Уламжлалын жагсаалтын томьёоны дагуу функцийн уламжллалыг олбол байна. Эндээс x=1 цэг дээрх утга нь гарна.
  3. Утгуудыг тэгшитгэлийн томьёонд тавивал гарна.

Ингээд функцийн графикийн x=1 цэгт татсан шүргэгчийн тэгшитгэл y=3-x байна.

Хариу
y=3-x

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 13.005

функцын тодорхойлогдох мужийг ол.

Нээгдсэн тоо : 533

 

Бодлого 13.002

функцын тодорхойлогдох мужийг ол.

Нээгдсэн тоо : 496

 

Бодлого 13.050

Цаг уурын станцын тэмдэглэсэн 5-р сарын 1 -ээс 10 ны өдрийн үд дундын агаарын температурыг хүснэгтэд харуулав. Уг өгөгдлийн моод (MO) медиан (M) -ыг ол.

Өдөр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
температур 9 12 15 14 9 16 12 13 9 16

Нээгдсэн тоо : 34

 

Бодлого 13.017

f(x) нь 2 зэргийн олон гишүүнт f(x+1)-f(x)=6x+8 ба f(1)=16 бол f(2) хэд вэ?

Нээгдсэн тоо : 473