Нүүр » Бусад хичээлүүд » Шатрын хичээлүүд

Шатрын хичээлүүд ( 115 )

Шатар бол оюуны гимнастик гэдэг. Иймээс хүн бүр шатарчин болох албагүй ч энэхүү гайхамшигтай тоглоомыг тоглож чаддаг байх нь чухал. Ялангуяа хүүхэд багачууд шатар тоглож сурах нь тэдний сурлага, хүмүүжилд их сайн нөлөө үзүүлдэг тул манай ЕБС-ийн хичээлийн программд шатрын хичээлийг оруулахаар болсон байх. Гэхдээ шатрыг заавал багшаар заалгах албагүй. Өөрөө сурах бүрэн боломжтой. Яг тогтсон тодорхой дүрэмтэй тул буруу сурна гэсэн ойлголт байхгүй. Шатраар тууштай хичээллэж амжилт гаргахын тулд танд бүр хувийн дасгалжуулагч багш хэрэгтэй болно. Анхан шатны мэдлэгийг өөрөө сурахад ямарч асуудалгүй.

Танд амжилт хүсье

Шатар суралцах сайн арга бол өөрийн болон бусдын тоглосон өргүүдэд судалгаа хийх. Нимцович "Миний систем" номондоо хүүний болон ерөнхий хөдөлгөөнийг хязгаарлах сэдвийн хүрээнд толилуулсан өргийг нийтэллээ. Тоглолтын өрнөл, нүүдлийн санааг сайн ойлгон авахыг хичээгээрэй.

 

Шатар суралцах сайн арга бол өөрийн болон бусдын тоглосон өргүүдэд судалгаа хийх. Нимцович "Миний систем" номондоо хүүний болон ерөнхий хөдөлгөөнийг хязгаарлах сэдвийн хүрээнд толилуулсан өргийг нийтэллээ. Тоглолтын өрнөл, нүүдлийн санааг сайн ойлгон авахыг хичээгээрэй.

 

Хүүний давуу тохиолдолд өрсөлдөгчийн хүүнүүдийн хөдөлгөөний хязгаарлалтад хэрхэн хүрэх. Төвд тооны давуугийн эсрэг тэмцэл. Чанарын давуу тал.
Хар a5, b6 хүүнүүд цагааны a3 хүүний эсрэг эсхүл e5, f5 хүүнүүд f3 хүүний эсрэг гэсэн хүүний давуу үүссэн гэж үзье. Эхний тохиолдолд хүүний давуугаа ашиглан хар нүүргүй хүү гаргах хоёрдахь тохиолдолд f5-f4 гэж жад үүсгэн дараа нь Трf8-f5-h5 гэх мэтээр сэлгээний байрлалд дайралтыг эхлүүлэхээр айлгана. Ийм хүүнүүдийн хөдөлгөөнийг хязгаарлах санаа нь нээлттэй шугамаар хоёр өөр хаалтын нүдийг ашиглан өрсөлдөгчийн илүү хүүд дарамт үүсгэн саатуулахад оршдог. Цагаан f3, хар e5, f5 хүүнүүдтэй (өөр шатрууд байх нь ойлгомжтой) байрлалд хүүний давуутай талд хоёр заналхийлэл бий.

 

Нимцович өөрийн санааг илэрхийлж байх тэр үед түүний тэргээр хийсэн нүүдлийг "нууцлаг" хэмээн шоглонгуй нэрлэж байсан шүүмжлэгчид байсанг номондоо дурджээ. Ийм төрлийн нүүдлийг дараах байрлалаас харцгаая.
Блекберн - Нимцович. Петербург, 1914

Цагааны 14 дэх нүүдлийн дараа үүссэн байрлал. Хар тэргээр f8 аас e8 -д нууцлаг нүүдлийг хийсэн. Энэхүү нүүдлийг боломжит d3-d4 урагшлалтын эсэргүүцэн сонгосон. Цагаан тохиромжтой үе гарахад л d3-d4 гэж тоглох санаатай. Трf8-e8 шилжилт энэхүү чөлөөлөгдөх нүүдлийг хүндрүүлэх зорилготой. Иймээс тэрэгний нүүдэл урьдчилсан арга хэмжээ маягийн болж ирнэ. "Нууцлаг" гэдэг нь гадаад хэлбэр талаасаа тэрэг одоохондоо хаалттай шугамыг эзлэж байгаа болохоос түүний стратегийн зорилго ерөөсөө биш. Шатруудаар зөвхөн дайралтын нүүдэл хийхийг оролдох нь дундаж тоглогчийн түвшин. Тоглолтыг илүү нарийн ойлгох тусам шатруудаар урьдчилсан ажиллагаа хийхийг оролдох нь бүрэн үндэслэлтэй. Үйл явцын ердийн явцыг тайлбарлая. Ихэнх тохиолдолд хүүний урагшлалтаар хэрэгждэг өрсөлдөгчийн чөлөөлөгдөх маневр үр дүндээ нээлттэй шугамыг бий болгодог. Иймээс бидний мэдэлд байхгүй ч ирээдүйд бий болох шугамыг бид урьдчилан эзлэн өрсөлдөгчид чөлөөлөгдөх маневр явуулахад нь хүндрэл үүсгэх юм. Тэрэгний "нууцлаг" нүүдэл бол ухаалаг стратегийн бүрдүүлэгч хэсэг. Тэрэгнүүд хамгийн идэвхитэй байрлалыг эзлэх ёстой гэсэн өргөн тархсан үзэл байдгийг дурдаад Нимцович тухайн үед тэрэг идэвхитэй ажиллаж байна уу эсхүл идэвхигүй байрлал эзэлсэн гэдгээс өрсөлдөгчийн чөлөөлөгдөх нүүдлийг анхаарах нь хамаагүй илүү гэдгийг батлана гэжээ.

 

Давхар хүүнүүдийн өөр байрлалууд

Нээгдсэн тоо: 101

Төлбөртэй

 

Бид Давхар хүүнүүд нийтлэлд хүүний давхарлалтын талаар үзсэн. Энэ удаад давхар хүүнүүдийн өөр байрлалуудыг авч үзье.

Хүүнүүдийн ийм байрлалын хувьд c6 эсхүл f6 хүүнүүдэд алдагдсан төвийн зарим нэгэн нөхөлт бий. Өөрөөр хэлбэл 2-р диаграмд цагаан e5 нүдэнд хамгаалагдсан байрлал буюу порпост үүсгэж чадахгүй тул хүүнүүд төвд нөлөө үзүүлдэг. Нөгөө талаас e6-e5 гэх аюултай бөгөөд эцэст нь хар f6-f5 гээд Трg8 гэж тоглож болно. Хэрвээ үүний эсрэг g2-g3 гэвэл h7-h5, f5-f4, h5-h4 гэнэ. Өөрөөр хэлбэл e6, f7, f6 хүүнүүдийн идэвхигүй масс нээгдэн дайралтад орох болно. Сул тал нь h7 тасархай хүүнд оршино. Харын Трg8, f6-f5, h7-h5 ажиллагааны хариуд цагаан хүүнүүдээ f4, g3, h2 харин морио боломжоороо f3, g2 дээр сөргүүлэн тавихыг эрмэлзэнэ. Энэ тохиолдолд тоглолт тэнцвэржинэ.

Гэхдээ хард хамгаалалтаас дайралтад шилжих тохирох үеийг олоход маш хүндрэлтэй. Үүнийг жишээн дээр харцгаая.

 

Хүүний хөдөлгөөнийг хязгаарлах

Нээгдсэн тоо: 308

Төлбөртэй

 

Нийтлэлээр нэг тоглогч нь d4 хүүний тогтворыг хамгаалсан нөгөө нь энэхүү хүүг урагшлахыг тулгахыг оролдсон тоглогчдын хоорондын тэмцлийг ойлгуулах зорилготой өргүүдийг авч үзье. Давхар хүү, хүүний массын хөдөлгөөн, түүнийг хязгаарлах нь шатрын өрөгт чухал байр суурийг эзэлдэг. Иймээс дараах жишээнүүдийг сайтар судлан бусад материалуудыг үзэн ойлгон эзэмшихийг зөвлөе.

 

Давхар хүүнүүд

Нээгдсэн тоо: 238

Нийтийн

 

Нимцовичийн "Миний систем" номын хүүний давхарлалтын талаарх хэсгээс толилуулъя. Энэ удаад Хүүний давхардал хөдөлгөөнийг хязгаарлах. Давхар хүүний сул тал. Идэвхигүй /статик/, идэвхитэй /динамик/ сул байдлын тухай ойлголт. Ямар тохиолдолд өрсөлдөгчийн давхар хүүг задлах нь тохиромжтой. Давхар хүүний хүч гэсэн ойлголтуудыг авч үзье. Шатар сурч байгаа, сонирхдог хүмүүс шатрын стратегийн бүхий л хэсгийг багтаасан энэхүү номыг заавал уншин судалсан байх ёстойг шатарчид зөвлөсөн байдаг.

 

Төвийн асуудлын жишээ өргүүд II

Нээгдсэн тоо: 168

Төлбөртэй

 

Нимцович өөрийн "Миний систем" номондоо байрлалын тоглолтын техникт төвийн асуудлуудын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан тэдгээрийг хэрхэн шийдэхийг өмнөх хичээлүүдээр орчуулан хүргэсэн. Энэ удаад төвийн асуудлыг шийдэх жишээ өргүүдээс үргэлжлүүлэн сонирхуулъя. Байрлалын тоглолтын техник, шатарт суралцаж байгаа хүмүүст эдгээр өргүүд тодорхой дадлага болно гэдэгт итгэж байна. Шатар бол хүний ой тогтоолт, сэтгэн бодох чадварыг гайхалтай сайн хөгжүүлдэг тоглоом тул хүүхэд багачууд заавал суралцах зүйлийн нэг мөн.

 

Төвийн асуудлын жишээ өргүүд I

Нээгдсэн тоо: 199

Нийтийн

 

Нимцович өөрийн "Миний систем" номондоо байрлалын тоглолтын техникт төвийн асуудлуудын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлан тэдгээрийг хэрхэн шийдэхийг өмнөх хичээлүүдээр орчуулан хүргэсэн. Энэ удаад төвийн асуудлыг шийдэх жишээ өргүүдээс орууллаа. Байрлалын тоглолтын техник, шатарт суралцаж байгаа хүмүүст эдгээр өргүүд тодорхой дадлага болно гэдэгт итгэж байна. Шатар бол хүний ой тогтоолт, сэтгэн бодох чадварыг гайхалтай сайн хөгжүүлдэг тоглоом тул хүүхэд багачууд заавал суралцах зүйлийн нэг мөн.

 

Зөв стратегийн үндсэн санаа бол илүүдэл хамгаалалт ба төвлөлт. Төвийн тоглолт жигүүрийн тоглолтын тэнцвэржүүлэгч болох нь
Хүүний массын хөдөлгөөн хичээлд авч үзсэн өрөгт бид төвийн нүднүүдийн орхин жигүүрт "эргэлт" хийхийг харсан. Ийм эргэлтүүд маструудын өрөгт ажиглагддаг.

Опоченский - Нимцович
Мариенбадын тэмцээн, 1925 он

Төвөөс жигүүрт хийсэн алдаатай "эргэлт" -ийн жишээ. Цагаан c7-c6 нүүдэлд саад учруулах үүрэгтэй c3 дээрх морио төвөөс ноёны жигүүрт шилжүүлсэн.
Өрөг цааш 13.Мe2? Мh5 14.Бd2 g6 15.g4 Мg7 16.Мg3 c6! гэж үргэлжилсэн. Цагааны хийсэн "эргэлт" бэрсний жигүүрт нилээд шахагдсан байсан харыг бүр тэнд дайралт өрнүүлэх боломжтой болтол нь нөхцөл байдлыг өөрчилсөн.