Javascript хэл ( 43 )

Веб сайт боловсруулагчид эрт орой хэзээ нэгэн цагт өөрийн хуудастаа интерактив байдлыг бий болгох шаардлага гарцаагүй гарч ирдэг. Энд Javascript -ийг ашиглахгүйгээр тойрон гарах боломжгүй. Веб бүтээгдхүүнийг хэрэглэгч ашиглахад амархан, эвтэйхэн байлгахын тулд түүнийг үүсгэхдээ сүүлийн үеийн веб технологийг ашиглах хэрэгтэй. Веб технологиуд нь хэрэглэгч болон сервер талд ажиллах боломжоороо янз бүрийн хязгаарлалттай байдаг. JavaScript нь дээрх хоёр салангид технологийг нийлүүлэн маш үр дүнтэй харилцан холбоо бүхий ажиллагааг хангаж өгдөг онцгой чанартай. Иймд та веб программчлал сонирхдог эсхүл суралцаж байгаа бол та яг хэрэгтэй газраа ирсэн байна.

Танд амжилт хүсье

DOM -ийн элементэд хандах

Нээгдсэн тоо: 6

Бүртгүүлэх

 

html хуудас бүхэлдээ DOM /document object model/ буюу хуудасны обьектын моделоос бүрддэг. Хуудас дээрх элементүүдэд хандан тэдгээрийг удирдах асуудал хэрэглэгч талын хуудастай ажиллах ажиллагаанд чухал байр суурийг эзэлдэг. Иймээс VueJs -ээр html хуудасны элементүүдэд хэрхэн хандахыг авч үзье. Html элементүүдэд хандах ref буюу reference гэдэг бүтэц бий. Хичээлд

    <body>
        <div id="app">
            <h2>{{ title }}</h2>
            <button @click="updateFirstTitle">Гарчиг өөрчлөх</button>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    title: 'Vue -гийн хувь'
                },
                methods: {
                    updateFirstTitle(){
                        this.title = "Шинэ гарчиг"
                    }
                }
            })
        </script>        
    </body>

h2 гарчиг түүний утгыг солих Гарчиг өөрчлөх товч бүхий хуудсыг ашиглана. Гарчиг өөрчлөх товчийг дарахад title хувьсагчийн утгыг Шинэ гарчиг болгон өөрчлөх updateFirstTitle функц дуудагдана. Хуудасны ажиллагааг шалган үзээрэй.

 

Өөр програмуудыг холбох. Vue -гийн хувь

Нээгдсэн тоо: 12

Төлбөртэй

 

Хичээлээр Vue -гийн обьект гэж юу болох түүний хувиудыг хэрхэн удирдах талаар авч үзье. Үүний тулд хуудаст h2 гарчиг түүнийг өөрчлөх товчийг агуулсан

    <body>
        <div id="app">
            <h2>{{ title }}</h2>
            <button @click="title = 'Гарчиг өөрчлөгдсөн'">Гарчиг өөрчлөх</button>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    title: 'Vue -гийн хувь'
                }
            })
        </script>        
    </body>

энгийн кодыг харцгаая. Кодод app нэртэй id -тай div элементэд Vue -гийн нэг хувийг тодорхойлсон байгаа.

 

Өөрчлөлтийг watch -аар судлах

Нээгдсэн тоо: 19

Нийтийн

 

Хэрэглэгч талын хуудасны боловсруулалтад javascript дэвшилтэд буюу реактив фреймворкуудыг ашиглах нь улам өргөн болж байгаа тул ойрын жилүүдэд энэ чиглэлийн програм зохиогчдын эрэлт өндөр болох нь гарцаагүй. Иймээс програмчлалын мэрэгжлээр суралцаж байгаа болоод ажиллаж буй залуучууд Angular, React, Vue зэрэг фреймворкуудын ажиллагааг судлан суралцахыг зөвлөе. Фреймворкуудийн ажиллагаанууд өөр өөрийн онцлогтой хэдий ч ерөнхий зарчим бараг ижил тул аль нэгийг нь сурсан байхад бусдыг нь амархан сурна. VueJs -ийн бусдаасаа ялгарах онцлог гэвэл суурь пакет жижигхэн, суралцахад хөнгөнд оршино. Энэ нь фреймворкийн функционал муу гэсэн үг биш гэдгийг сануулъя.VueJs -ээр хамгийн өндөр шаардлага тавьдаг хэрэглэгчийн хэрэгцээг ч хангах програмыг төвөггүй боловсруулж чадна.

 

computed -аар програмд оптимизац хийх

Нээгдсэн тоо: 31

Төлбөртэй

 

Програм ямар нэгэн алдаагүй зөв ажиллаж байх хэрэгтэйг бүгд мэднэ. Харин програм зохиогч өөрийн кодийг хурдтай ажилладаг, зохион байгуулалт сайтай, ойлгомжтой байлгахыг байнга эрмэлзэх ёстой. Програм зохиогч бүр програм боловсруулалтын DRY /do not repeat yourself/ дүрмийг ягштал биелүүлэн хэвшил болгосон байх хэрэгтэй. Хичээлээр Vue -гийн програмын ажиллагааг хэрхэн оновчтой /оптимизаци/ болгохыг доорх жишээгээр

        <div id="app">
            <h2>Тоолуур {{ counter}} </h2>
            <h3>{{ condition }}</h3>
            <button @click="add">Нэмэх</button>
            <button @click="sub">Хасах</button>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    counter: 0,
                    condition: 'Тоолуур 3-аас бага'
                },
                methods: {
                    add: function() {
                        this.counter ++
                        this.condition = this.counter > 3 ? 'Тоолуур 3-аас их' : 'Тоолуур 3-аас бага'
                    },
                    sub: function() {
                        this.counter --
                        this.condition = this.counter > 3 ? 'Тоолуур 3-аас их' : 'Тоолуур 3-аас бага'
                    }
                }
            })
        </script>        
    </body>

авч үзье. Хуудаст тоолуурын counter талбар, харьцуулалтын үр дүнгийн condition талбаруудыг үзүүлэх h2, h3 гарчигаас гадна тоолуурын утгыг нэмэх, хасах хоёр товч байгаа.

 

Жагсаалттай ажиллах

Нээгдсэн тоо: 28

Төлбөртэй

 

Интернетэд суурилсан технологи програм бүтээх ажилд зонхилох байр суурийг эзлэх болоод байгааг хүн бүр мэднэ. Учир нь интернет өнөөдөр асар хурдацтай хөгжин компьютер, гар утас, пад зэрэг электрон төхөөрөмжүүдээс гадна телевиз, суурин утас, гэр ахуйн ухаалаг төхөөрөмжүүд гээд интернетэд холбогдож болох бүхий л техник хэрэгсэл интернетээр дамжин мэдээлэл солилцон, ажил үүргийг гүйцэтгэх болсонтой холбоотой. Эдгээр төхөөрөмжүүдийн хүчин чадал өдрөөс өдөрт нэмэгдэн програм хангамжийн хэрэглэгч талын хэсгийг илүү том, бие даан ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. Ингэснээр сервер талын ажлын ачааллыг буулгах, сервер хэрэглэгчдийн хооронд солилцох мэдээллийг хэмжээ багасах, програмыг ашиглахад энгийн болох гээд олон давуу гарч ирсэн. Хэрэглэгч талын програмын үндсэн хэл бол өнөөгийн байдлаар javascript хэл бөгөөд интернетэд суурилсан програм боловсруулагчдын заавал сурч эзэмшсэн байх програмчлалын хэл тул сайтад VueJs фреймворкийн хичээлүүдийг цувралаар оруулж байгаа билээ. Хичээлээр VueJs -ийн директивээр төрөл бүрийн элементүүдийн жагсаалт үүсгэхийг сурна.

 

v-show ба v-if директивүүд

Нээгдсэн тоо: 37

Нийтийн

 

Хэрэглэгч талын хуудасны элементүүдийг удирдах бас нэгэн арга бол v-if директивийг ашиглах юм. Хуудас дахь элементүүдийг удирдах ажиллагааг хөнгөн эвтэйхэн хийдэг нь раектив фреймворкуудын нэг давуу тал бөгөөд хичээлээр v-if директивийн ажиллагааны онцлогийг

    <body>
        <div id="app">
            <h1 v-if="isVisible">Гарчиг 1</h1>
            <h2 v-else style="color: red">Гарчиг 2</h2>
            <hr>
            <button @click="isVisible = !isVisible">Сэлгэгч</button>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    isVisible: true
                }
            })
        </script>        
    </body>

кодоор авч үзье. Код хэрхэн ажиллахыг мэдэх тул тайлбар хэрэггүй.

 

Элементүүдийн харагдацыг удирдах

Нээгдсэн тоо: 35

Төлбөртэй

 

Хэрэглэгч талын хуудасны динамик, интерактив байдлыг хангахад түүний элементүүдийн харагдацыг тодорхой нөхцлөөр удирдаж байх нь их чухал. Иймээс энэ хичээлээр VueJs -ээр хуудас дээрх элементүүдийн харагдацыг удирдах аргуудтай танилцая.

<!DOCTYPE html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Vue JS</title>
    </head>
    <body>
        <div id="app">
            <h2>isVisible = True</h2>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    isVisible: true
                }
            })
        </script>        
    </body>
</html>

Дээрх энгийн код хуудаст h2 гарчигаар isVisible = True текстийг л үзүүлнэ. Vue -гийн тохиргооны обьектын data талбарт зарлагдсан isVisible талбарыг ашиглааагүй байгаа.

 

Динамик хэвүүд /стилүүд/

Нээгдсэн тоо: 30

Төлбөртэй

 

Интернетэд сууриласан буюу хөтөч дээр ажилладаг програмуудын хэрэглэгчийн дэлгэцийг бүрэн удирдах боломжийг олгодог нь Javascript хэлний нэг давуу тал. Хэрэглэгч талын дэлгэцийг css хэвүүд ашиглан хэвжүүлдэг ч тэдгээрийг динамикаар удирдах хэрэгцээ зайлшгүй гардаг. Хичээлээр хуудасны элементүүдийн хэвийг css классууд ашиглахгүйгээр элементийн бичлэгт динамикаар оруулахыг CSS классуудтай ажиллах хичээлийнхтэй төстэй

<!DOCTYPE html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Vue JS</title>
        <style>
            .circle {
                width: 100px;
                height: 100px;
                border-radius: 50%;
                border: 1px solid black;
                display: inline-block;
                margin: 40px;
            }

            .red {background: red;}
            .blue {background: blue;}
            .green {background: green;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="app">
            <div class="circle" :style="{'background': color}"></div>
            <div class="circle"></div>
            <hr>
            <input type="text" v-model="color">
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    isActive: false,
                    color: 'blue'
                }
            })
        </script>
    </body>
</html>

жишээн дээр авч үзье.

 

CSS классуудтай ажиллах

Нээгдсэн тоо: 36

Төлбөртэй

 

Хэрэглэгч талын хуудасны динамик ажиллагааг үүсгэн удирдахад зориулагдсан javascript фреймворкууд интернет програмчлалд улам хүчтэй түрэн орж ирж байгаа тул технологийн хөгжлөөс хоцрохгүй байх үүднээс VueJs фреймворкийн хичээлүүдийг нийтэлж байгаа билээ. Энэ удаад VueJs -ийг ашиглан програмаа хэрхэн хэвжүүлэхийг доорх энгийн кодоор

<!DOCTYPE html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Vue JS</title>
        <style>
            .circle {
                width: 100px;
                height: 100px;
                border-radius: 50%;
                border: 1px solid black;
                display: inline-block;
                margin: 40px;
            }

            .red {background: red;}
            .blue {background: blue;}
            .green {background: green;}
        </style>
    </head>
    <body>
        <div id="app">
            <div class="circle"></div>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                }
            })
        </script>
    </body>
</html>

судлая. Кодын head хэсэгт style тэгд хэвүүдийг бичин өгөөд хэвийг ашиглах circle класстай нэг div -ийг тодорхойлсон. Хуудсыг хөтөч дээр нээвэл

 

Формтой ажиллах модел

Нээгдсэн тоо: 38

Төлбөртэй

 

Хэрэглэгч програмын өгөгдөлтэй харьцах ажиллагаа бол ямарч програмыг хувьд чухал хэсэг байдаг. Үүнийг голдуу формоор дамжин хийдэг. Иймээс энэ удаа VueJs -ээр төрөл бүрийн input элементүүдтэй хэрхэн ажиллахыг

    <body>
        <div id="app">
            <input type="text">
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {

                }
            })
        </script>
    </body>

кодоор авч үзье. Кодод хэрэглэгчээс өгөгдөл авах input элемент div id="app" элементэд Vue -гийн хувийн инициализац хийсэн байгаа. Хуудсыг нээвэл ердийн input талбар л үзэгдэнэ. Тэгвэл input элементэд ямар нэгэн зүйлийг оруулахад түүнийг хуудасны шаблонд шууд харуулах асуудлыг шийдье.