Javascript хэл ( 27 )

Веб сайт боловсруулагчид эрт орой хэзээ нэгэн цагт өөрийн хуудастаа интерактив байдлыг бий болгох шаардлага гарцаагүй гарч ирдэг. Энд Javascript -ийг ашиглахгүйгээр тойрон гарах боломжгүй. Веб бүтээгдхүүнийг хэрэглэгч ашиглахад амархан, эвтэйхэн байлгахын тулд түүнийг үүсгэхдээ сүүлийн үеийн веб технологийг ашиглах хэрэгтэй. Веб технологиуд нь хэрэглэгч болон сервер талд ажиллах боломжоороо янз бүрийн хязгаарлалттай байдаг. JavaScript нь дээрх хоёр салангид технологийг нийлүүлэн маш үр дүнтэй харилцан холбоо бүхий ажиллагааг хангаж өгдөг онцгой чанартай. Иймд та веб программчлал сонирхдог эсхүл суралцаж байгаа бол та яг хэрэгтэй газраа ирсэн байна.

Танд амжилт хүсье

Динамик атрибутууд

Нээгдсэн тоо: 12

Нийтийн

 

VueJs -ээр хуудас дээрээс өөр сайт руу шилжилт хийх техникийг авч үзье. Хуудас дээрээс e-surgalt.com сайт руу хандах холбоосыг байршуулаад түүгээр дамжин сайтад хандая гэвэл data талбарын обьектод url талбарыг зарлаад түүнд шилжих сайтын хаягаа өгөөд хуудасны кодод холбоосоор шилжих хаягаа {{ url }} гэж заасан

    <body>
        <div id="app">
            <h2>
                <a href="{{ url }}">E-surgalt</a>
            </h2>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    url: 'https://e-surgalt.com'
                }
            })
        </script>        
    </body>

дээрх агуулга бүхий кодыг бичэхэд болох мэт.

 

Интерполяц

Нээгдсэн тоо: 12

Төлбөртэй

 

Хичээлээр Vue -гийн интерполяц гэж юу болох, түүний боломжийн талаар дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Тухайлбал Энгийн Vue програм үүсгэх хичээлд үзсэн {{ name }} бүтцийн тухай бөгөөд үүнийг програмд хэрхэн ашиглах, ямар боломжуудтай, бүтцээр юу хийж болох тухай үзнэ. Энгийн Vue програм үүсгэх хичээлийн жишээтэй төстэй #app -элементэд Vue -гийн инициализацийг хийсэн app тодорхойлогчтой div -д мэндчилгээний текстийг үзүүлэх

<!DOCTYPE html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <title>Vue JS</title>
    </head>
    <body>
        <div id="app">
            <h1>Hello {{ name }}</h1>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
        <script>
            new Vue({
                el: '#app',
                data: {
                    name: 'Vue !!!'
                }
            })
        </script>        
    </body>
</html>

кодыг авч үзье.

 

Энгийн Vue програм үүсгэх

Нээгдсэн тоо: 25

Бүртгүүлэх

 

Хичээлээр Vuejs -ийг ашиглан энгийн програмыг зохиоё. Үүний тулд Vuejs -ийн албан ёсны сайтад хандан GET STARTED цэсээр ороод хуудасны зүүн талын цэсээс Installation цэсийг сонговол

Vuejs -ийг суулгах аргуудын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан хуудас нээгдэнэ. Vuejs бага хэмжээтэй энгийн фреймворк учраас түүнтэй ажиллахын тулд олон тооны тохиргоонууд хийн ажиллах орчинг бүрдүүлээд байх хэрэггүй кодод javascript санг оруулдагийн адилаар нэг script тэг ашиглан Vuejs -ийг оруулаад түүнийг ашиглах боломжтой. Vuejs -ийг ашиглах хамгийн энгийн ойлгомжтой арга бол CDN -ээс санг script тэгээр коддоо оруулан ирэх юм. Бид фреймворкийн ажиллагааг судлах гэж байгаа тул <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script> мөрийг хуулан аваад дурын текст засварлагчийг нээгээд index.html файлыг доорх агуулгатайгаар

үүсгэн өгье.

 

VueJS гэж юу болох

Нээгдсэн тоо: 19

Нийтийн

 

Сүүлийн жилүүдэд сайт боловсруулах ажиллагаанд раектив буюу дэвшилтэд Angular, React гэх мэтийн javascript сангууд маш хүчтэй түрэн орж ирэх болсон. Үүний нэг бол Vue фреймворк бөгөөд сайтад энэхүү дэвшилтэд технологи ямар боломжтой, бусдаас ямар давуу талуудтай, ямар зориулалттай болохыг цуврал хичээлүүдээр толилуулна. Эхлээд Javscript фреймворкууд яагаад ийм хүчтэй түрэн орж байгаа талаар ярилцая.

 

Node -ийг суулгах

Нээгдсэн тоо: 25

Нийтийн

 

Сүүлийн жилүүдэд нэг хуудас буюу SPA програмын боловсруулалтад өргөнөөр ашиглах болсон Angular, React, Vue гэх мэт дэвшилтэд фреймвокүүдийн суулгах ажиллагаанд ямар нэгэн скриптүүд ашиглахгүй бүх ажлыг пакетын менежерээр /npm/ суулгадаг болсон.

 

Angular фреймворк

Нээгдсэн тоо: 105

Нийтийн

 

Сүүлийн жилүүдэд Angular, React, Vue гэх мэт Javascript сангуудын хөгжлөөр интернет програмчлалд динамик ажиллагаагтай сайт боловсруулах шинэ давалгаа үүссэн. Энэ нийтлэлээр Angular гэж юу вэ, юунд хэрэгтэй, ямар асуудлыг шийдэхэд бидэнд туслахыг тодруулъя. Angular бол Google компани боловсруулсан нээлттэй эх код бүхий JavaScript сан буюу фреймворк. Angular фреймворкийг ашиглан Single page application / нэг хуудас програм/ гэж нэрлэдэг динамик програмыг бүтээдэг. Энгийнээр хэлбэл Single page application гэдэг нь интернет дэх ердийн сайт боловч сайт ердөө нэг л хуудсаас бүрдэнэ. Энэ бол техникийн талаасаа ойлголт. Single page application хэрхэн ажилладаг, ердийн сайтуудаас ямар давуу талтайг Angular -ын албан ёсны веб сайтаас https://angular.io харж болно.

 

DOM обьектын тухай

Нээгдсэн тоо: 1560

Төлбөртэй

 

DOM (Document Object Model) буюу хуудасны обьектын модел гэдгийг хуудсыг тегүүдийн мод хэлбэрээр зохион байгуулах гэж ойлгоход болно. DOM модельд хуудастай хэрхэн ажиллахыг ойлгох явдал бол Javascript программчлалын үндсэн суурь байдаг. Javascript хэлний ихэнх үйлдлүүд HTML хуудастай голлон ажилладаг. Иймд Javascript -ын программ веб хуудастай ажиллана гэдгийг DOM той ажиллах гэж л ойлгоорой. Хуудастай ажиллах ямарч үйлдэл DOM -ын тохирох аргыг л дуудах юм.
DOM-моделоор хуудсыг үелэл гэж ойлгоно. HTML тэг болгон тусдаа зангилаа буюу мөчир элементийг үүсгэдэг. Үүнийг жишээн дээр авч үзвэл ойлгомжтой.

Энгийн DOM

Эхлээд доорх хуудасны DOM -ыг авч үзье.

<html>
    <head>
        <title>Гарчиг</title>
    </head>
    <body>
        Хуудасны бие
    </body>
</html>

Хамгийн гадна талын тег бол <html> тул түүнээс мод ургаж эхэлнэ. <html> -ийн дотор <head>, <body> гэсэн хоёр зангилаа байгаа тул эдгээр нь дараагийн зангилаа буюу <html> -ийн мөчир болно.

 

Event обьектын шинжүүд

Нээгдсэн тоо: 933

Төлбөртэй

 

Хаана ямар үйл явдал болсон талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Event обьект агуулж байдаг. Харамсалтай нь энд олон тооны хөтөч хоорондын зөрчил байдаг ч хамгийн чухал хэсгүүдийг зохицуулан ашиглах боломжтой.

Үйл явдлын төрөл

Үйл явдлын төрлийг Event обьектын type шинжээр мэдэж болно. Доорх кодод боловсруулагч onclick ба onmouseout үйл явдал үүсэхэд төрлийг тодорхойлж байгаа юм. Энэ бол хөтөч хоорондын зөрчлийг арилгасан шийдэл.

 

Үйл явдлыг боловсруулах дараалал

Нээгдсэн тоо: 955

Төлбөртэй

 

Үйл явдлыг боловсруулах бол Javascript программын үндсэн үүрэг гэж үзэхэд бараг болно. Иймд хичээлийг сайн үзээд ойлгон авах хэрэгтэй. Нэг үйл явдал тухайн үйл явц болсон элементэд нөлөө үзүүлэхээс гадна түүний дээрх элементүүдэд бас үйлчилдэг. Энэ нь элементэд олон дараалсан HTML тег агуулагдаж байх тохиолдолд тег бүрд боловсруулагч тавихгүйгээр дээд түвшин буюу эцэг элементэд ганц боловсруулагч заагаад бүх үйл явцыг барихад их эвтэйхэн байдаг. Гурван элемент нэг нэгдээ орон байрласан тохиолдлыг авч үзье.

 

Үйл явдал (event)

Нээгдсэн тоо: 815

Төлбөртэй

 

Үйл явдал (events) – гэдэг нь хэрэглэгчийн үйлдлийн үр дүнд хуудас болон цонхны байдалд гарсан өөрчлөлтийг мэдэгдэхийг хэлнэ. Хэрэглэгч хуудастай ажиилах явцад эсвэл  хуудасны төлөвт өөрчлөлт гарах үед үйл явдал буюу event үүснэ. Энэ нь хулганыг хөдөлгөх, хулганы товч дээр дарах, гараас текст оруулах зэрэг байж болно. Хуудасны төлөвт өөрчлөлт гарах гэдэгт хуудас, обьект эсвэл зураг ачааллах, хуудас дээр алдаа гарах, нэг элементээс нөгөө элементэд фокус шилжих гэх мэт байж болно.