Javascript хэл ( 21 )

Веб сайт боловсруулагчид эрт орой хэзээ нэгэн цагт өөрийн хуудастаа интерактив байдлыг бий болгох шаардлага гарцаагүй гарч ирдэг. Энд Javascript -ийг ашиглахгүйгээр тойрон гарах боломжгүй. Веб бүтээгдхүүнийг хэрэглэгч ашиглахад амархан, эвтэйхэн байлгахын тулд түүнийг үүсгэхдээ сүүлийн үеийн веб технологийг ашиглах хэрэгтэй. Веб технологиуд нь хэрэглэгч болон сервер талд ажиллах боломжоороо янз бүрийн хязгаарлалттай байдаг. JavaScript нь дээрх хоёр салангид технологийг нийлүүлэн маш үр дүнтэй харилцан холбоо бүхий ажиллагааг хангаж өгдөг онцгой чанартай. Иймд та веб программчлал сонирхдог эсхүл суралцаж байгаа бол та яг хэрэгтэй газраа ирсэн байна.

Танд амжилт хүсье

DOM обьектын тухай

Нээгдсэн тоо: 1476

Төлбөртэй

 

DOM (Document Object Model) буюу хуудасны обьектын модел гэдгийг хуудсыг тегүүдийн мод хэлбэрээр зохион байгуулах гэж ойлгоход болно. DOM модельд хуудастай хэрхэн ажиллахыг ойлгох явдал бол Javascript программчлалын үндсэн суурь байдаг. Javascript хэлний ихэнх үйлдлүүд HTML хуудастай голлон ажилладаг. Иймд Javascript -ын программ веб хуудастай ажиллана гэдгийг DOM той ажиллах гэж л ойлгоорой. Хуудастай ажиллах ямарч үйлдэл DOM -ын тохирох аргыг л дуудах юм.
DOM-моделоор хуудсыг үелэл гэж ойлгоно. HTML тэг болгон тусдаа зангилаа буюу мөчир элементийг үүсгэдэг. Үүнийг жишээн дээр авч үзвэл ойлгомжтой.

Энгийн DOM

Эхлээд доорх хуудасны DOM -ыг авч үзье.

<html>
    <head>
        <title>Гарчиг</title>
    </head>
    <body>
        Хуудасны бие
    </body>
</html>

Хамгийн гадна талын тег бол <html> тул түүнээс мод ургаж эхэлнэ. <html> -ийн дотор <head>, <body> гэсэн хоёр зангилаа байгаа тул эдгээр нь дараагийн зангилаа буюу <html> -ийн мөчир болно.

 

Event обьектын шинжүүд

Нээгдсэн тоо: 877

Төлбөртэй

 

Хаана ямар үйл явдал болсон талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Event обьект агуулж байдаг. Харамсалтай нь энд олон тооны хөтөч хоорондын зөрчил байдаг ч хамгийн чухал хэсгүүдийг зохицуулан ашиглах боломжтой.

Үйл явдлын төрөл

Үйл явдлын төрлийг Event обьектын type шинжээр мэдэж болно. Доорх кодод боловсруулагч onclick ба onmouseout үйл явдал үүсэхэд төрлийг тодорхойлж байгаа юм. Энэ бол хөтөч хоорондын зөрчлийг арилгасан шийдэл.

 

Үйл явдлыг боловсруулах дараалал

Нээгдсэн тоо: 889

Төлбөртэй

 

Үйл явдлыг боловсруулах бол Javascript программын үндсэн үүрэг гэж үзэхэд бараг болно. Иймд хичээлийг сайн үзээд ойлгон авах хэрэгтэй. Нэг үйл явдал тухайн үйл явц болсон элементэд нөлөө үзүүлэхээс гадна түүний дээрх элементүүдэд бас үйлчилдэг. Энэ нь элементэд олон дараалсан HTML тег агуулагдаж байх тохиолдолд тег бүрд боловсруулагч тавихгүйгээр дээд түвшин буюу эцэг элементэд ганц боловсруулагч заагаад бүх үйл явцыг барихад их эвтэйхэн байдаг. Гурван элемент нэг нэгдээ орон байрласан тохиолдлыг авч үзье.

 

Үйл явдал (event)

Нээгдсэн тоо: 765

Төлбөртэй

 

Үйл явдал (events) – гэдэг нь хэрэглэгчийн үйлдлийн үр дүнд хуудас болон цонхны байдалд гарсан өөрчлөлтийг мэдэгдэхийг хэлнэ. Хэрэглэгч хуудастай ажиилах явцад эсвэл  хуудасны төлөвт өөрчлөлт гарах үед үйл явдал буюу event үүснэ. Энэ нь хулганыг хөдөлгөх, хулганы товч дээр дарах, гараас текст оруулах зэрэг байж болно. Хуудасны төлөвт өөрчлөлт гарах гэдэгт хуудас, обьект эсвэл зураг ачааллах, хуудас дээр алдаа гарах, нэг элементээс нөгөө элементэд фокус шилжих гэх мэт байж болно.

 

Цаг хугацаа Date обьект

Нээгдсэн тоо: 907

Төлбөртэй

 

JavaScript -д он сар өдөр болон цагтай ажиллахад зориулагдсан Date гэдэг тусгай обьект байдаг. Обьектыг JavaScript -ийн бараг бүх хувилбарууд дэмждэг болохоор түүний зохицох эсэхт санаа зоволтгүй ашиглах боломжтой. Ихэнх программчлалын хэлүүдийн адилаар JavaScript цаг хугацааг шууд утгаар нь биш Unix цаг тоолол буюу 1970 оны 1-р сарын 1 ний 0 цаг 0 минутаас хойш өнгөрсөн секундын тоо хэлбэрээр тооцдог. Утгын бүх хэсгүүд тэгээс эхэлсэн индекстэй байдгаараа Date обьект онцлогтой.

 

Массив обьект Array

Нээгдсэн тоо: 919

Төлбөртэй

 

JavaScript –д массивыг обьект байдлаар үүсгэж болдог. Энэ аргаар массив үүсгэхэд конструкторт зөвхөн ганцхан тоон төрлийн параметр (массивын элементийн тоо) хэрэгтэй болно. Хэрвээ нэгээс илүү болон тоон бус төрлийн нэг параметр дамжуулбал эдгээрийг массивын элемент гэж үзэх бөгөөд хооронд нь таслалаар зааглана. Мөн түүнчлэн нэг ч параметр дамжуулахгүй байж болно. Тэгвэл хоосон массив үүснэ. Энэ обьектыг стандарт аргаар үүсгэнэ.

<массивын_нэр> = new Array(<элементийн тоо>);
<массивын_нэр> = new Array(<массивын элементүүд>);

Массив үүсгэх жишээнүүд

 

Math обьект

Нээгдсэн тоо: 770

Төлбөртэй

 

Математикийн тогтмолууд болон математик тооцоолол хийх аргууд болон шинжүүдийг агуулсан дотоод обьект юм. Array, Date обьектуудаас ялгаатай нь хуулбар үүсгэх боломжгүй. Иймээс Math обьектын хуулбар үүсгэх албагүй байдаг бөгөөд үүнийг хөрвүүлэгч өөрөө хийдэг. Жишээ нь 10 -аас квадрат язгуур авах хэрэгтэй боллоо гэхэд Math обьектын sqrt() аргыг шууд ашиглаж болно.

    var root = Math.sqrt(10);    //  10 -ын квадрат язгуур
    document.write("Math.sqrt(10) = " + Math.sqrt(10) + "<br />");

 

String обьект

Нээгдсэн тоо: 841

Төлбөртэй

 

Обьектыг үүсгэх

String обьект нь энгийн тэмдэгтийн төрөлд харгалзах хэлний дотоод обьект юм. Обьект мөрийг шалгах, хэсгийг таслан авах, том жижиг үсгэнд шилжүүлэх гээд олон тооны аргуудтай. Энэ хичээлээр бид String обьектын ихээр хэрэглэдэг аргуудын талаар авч үзэх болно. String() конструктур нь анхны утгыг заан өгөх заавал байх шаардлагагүй параметртэй. Обьектыг үүсгэх жишээнүүд

var s = new String();
var head1 = new String("JavaScript хичээлүүд");

 

Number обьект

Нээгдсэн тоо: 1436

Нийтийн

 

Тоог обьект хэлбэртэй болгоход ашиглагдана. Обьектын конструктор тоон обьектын анхны утга болох ердөө ганцхан параметр шаардана. Шаардлагатай бол Javascript обьектыг өөрөө үүсгэдэг тул Number обьектыг шууд утгаар үүсгээд байх нь ховор. Обьектын гол зориулалт бол шинжүүдийг нэг обьект болгох түүнчлэн Number(value) гэж дуудан утгыг тоо болгох юм.

 

Обьект

Нээгдсэн тоо: 706

Төлбөртэй

 

JavaScript бол обьект хандлагатай хэл. Нөхцөл ба циклийн үйлдлүүд гээд хэлний үндсэн бүтцээс бусад бараг бүх боломжууд ямар нэгэн байдлаар обьектыг ашиглан хийгдэнэ. Зарим нэгэн тодорхой шийдлүүдийг жишээ нь HTML, XML гэх мэтийн хуудасны боловсруулалтыг хуудасны обьектын моделыг шууд ашиглах замаар хийдэг бол зарим зорилгод жишээ нь ердийн мөрийн өгөгдлүүдийг String обьектыг ашиглах гэх мэтээр. Обьект энэ бол өгөгдлийн хүнд төрөл. Гэсэн хэдий ч энэ ойлголтыг сайн ойлгохгүйгээр Javascript -ын хүч чадлыг гаргах боломжгүй. Энэ хичээлээр бид JavaScript -ын өгөгдлийн төрлийн нэг болох хэрэглэгчийн обьектын талаар авч үзнэ.