Нүүр » Бодлогууд

Бодлого, асуудлын шийдлүүд ( 1305 )

Сайтын хичээлүүдтэй холбоотой бодлогууд, асуудал, тэдгээрийн шийдлийг бүлгээс үзээрэй. Бидний ажилд өдөр бүр тохиолддог нийтлэг асуудлууд тэдгээрийн шийдлүүдийг та эндээс олон авна гэдэгт итгэж байна.

Бодлого 9.095

Хэрчмийн уртыг ол. (ЭЕШ, 2010. B-8)

Нээгдсэн тоо: 7

Нийтийн

 

зураг дээр бол AB=?

 

Бодлого 9.094

Гурвалжны хэлбэрийг тогтоо. (ЭЕШ, 2010, B-3)

Нээгдсэн тоо: 5

Нийтийн

 

Талууд нь 5; 12; 13 нэгж урттай гурвалжны хэлбэрийг тогтоогоорой.

 

Бодлого 9.093

Радиусын харьцаа хэд вэ? (ЭЕШ, 2009, B-22)

Нээгдсэн тоо: 3

Нийтийн

 

Талууд нь 12; 17; 25 нэгж урттай гурвалжинг багтаасан ба түүнд багтсан тойргуудын радиусын харьцаа хэд вэ?

 

Бодлого 9.092

Дугуйн талбай хэд вэ? (ЭЕШ, 2009, B-17)

Нээгдсэн тоо: 5

Нийтийн

 

Тэгш өнцөгт гурвалжны катетууд 2:3 харьцаатай ба талбай нь 156 кв.нэгж бол түүнийг багтаасан дугуйн талбай хэдэн кв.нэгж вэ?

 

Бодлого 9.091

Трапецийн хурц өнцгийг ол (ЭЕШ, 2009, B-12)

Нээгдсэн тоо: 4

Нийтийн

 

Адил хажуут трапецийн дундаж шугам нь диагоналиар 3 см, 8 см урттай хэсгүүдэд хуваагдах ба хажуу тал нь 10 см бол трапецийн хурц өнцгийг ол.

 

Бодлого 8.096

Магадлалыг ол. (ЭЕШ, 2017, B-8)

Нээгдсэн тоо: 4

Нийтийн

 

Ангийн нийт сурагчдын 40% нь эмэгтэй сурагчид байдаг. Ангиас санамсаргүйгээр нэг сурагч сонгоход эрэгтэй сурагч байх магадлалыг ол.

 

Бодлого 8.095

Хэдэн янзаар жагсан явж болох вэ? (ЭЕШ, 2010, B-13)

Нээгдсэн тоо: 3

Бүртгүүлэх

 

1-р ангийн 24 сурагч үдийн цайгаа уухаар нэг цуваанд жагсах болжээ. Болд Цэцэгийн яг урд эсвэл яг ард нь явахыг хүсэж байв. Тэд Болдын хүсэлд тохирохоор хэдэн янзаар жагсан явж болох вэ?

 

Бодлого 8.094

Магадлалыг ол. (ЭЕШ, 2010, B-9)

Нээгдсэн тоо: 3

Нийтийн

 

Уутанд 3 хөх, 6 улаан, 4 шар бөмбөг байв. Уутнаас таамгаар 2 бөмбөг авахад ижил өнгийн бөмбөг таарах магадлалыг ол.

 

Бодлого 8.092

Тооцоог хий. (ЭЕШ, 2009, B-2.1)

Нээгдсэн тоо: 2

Төлбөртэй

 

  1. тэнцэтгэл бишийн шийд тэнцэтгэл бишийн шийд болох магадлал
  2. Хоёр тэнцэтгэл бишийн ядаж нэгнийх нь шийд 4-өөс бага байх магадлал
  3. Тэдгээрийн зөвхөн нэг тэнцэтгэл бишийн шийд 2-оос их байх магадлал байна.
 

Бодлого 8.091

Боломжийн тоог тодорхойл. (ЭЕШ, 2009, B-19)

Нээгдсэн тоо: 2

Нийтийн

 

Ижил өнгийн бөмбөлгүүд нь ялгаагүй 6 цагаан, 5 хар бөмбөлгийг хар бөмбөлгүүд дараалан ороогүй байхаар нэг эгнээнд хэдэн янзаар байрлуулж болох вэ?