Нүүр » Бодлогууд

Бодлого, асуудлын шийдлүүд ( 1222 )

Сайтын хичээлүүдтэй холбоотой бодлогууд, асуудал, тэдгээрийн шийдлийг бүлгээс үзээрэй. Бидний ажилд өдөр бүр тохиолддог нийтлэг асуудлууд тэдгээрийн шийдлүүдийг та эндээс олон авна гэдэгт итгэж байна.

Бодлого 16.053

Интеграл хэдтэй тэнцүү вэ? (ЭЕШ, 2009, B-9)

Нээгдсэн тоо: 1

Нийтийн

 

интеграл хэдтэй тэнцүү вэ?

 

Бодлого 14.049

Хязгаар хэд вэ? (ЭЕШ, 2009, B-21)

Нээгдсэн тоо: 2

Нийтийн

 

хязгаар хэд вэ?

 

Бодлого 12.068

Тооцоог хий. (ЭЕШ, 2009, B-2.2)

Нээгдсэн тоо: 18

Нийтийн

 

функц өгөгджээ.

  1. Функцийг хялбарчилбал болно.
  2. байна.
  3. Үндсэн үе
  4. тэгшитгэлийн хамгийн бага эерэг шийд байна.
 

Бодлого 8.090

x -ийг агуулаагүй гишүүн хэдтэй тэнцүү вэ? (ЭЕШ, 2009, B-10)

Нээгдсэн тоо: 1

Нийтийн

 

задаргааны x -ийг агуулаагүй гишүүн хэдтэй тэнцүү вэ?

 

Бодлого 8.089

x -ийг олоорой. (ЭЕШ, 2009, B-2)

Нээгдсэн тоо: 2

Нийтийн

 

тэгшитгэлийг бодож x -ийг олоорой.

 

Бодлого 17.055

В бүлэг хэдэн мод тарьсан бэ? (ЭЕШ, 2010, B-10)

Нээгдсэн тоо: 3

Бүртгүүлэх

 

Гурван анги мод тарьжээ. А бүлэг Б -ээс 2 дахин олон, харин В бүлгээс 10% -иар цөөн мод тарьсан. Тэд нийт 94 мод тарьсан бол В бүлэг хэдэн мод тарьсан бэ?

 

Бодлого 17.054

1-р хүний хурд хэдэн км/цаг вэ? (ЭЕШ, 2009, B-14)

Нээгдсэн тоо: 3

Нийтийн

 

A хотоос 12 км зайтай B суурин руу 1-р хүн гараад 1 цаг болсны дараа 2-р хүн түүнийг гүйцэхийн тулд 2 км/цаг илүү хурдтайгаар араас нь яг тэр замаар хөдөлжээ. Хоёр хүн уулзангуут 2-р хүн буцаж тэд A, B -д зэрэг хүрсэн бол 1-р хүний хурд хэдэн км/цаг вэ?

 

Бодлого 18.025

Хуурамч зоосыг олоорой.

Нээгдсэн тоо: 4

Төлбөртэй

 

Есөн зоосны нэг нь бусдаасаа бага жинтэй хуурамч гэдгийг мэдэж байсан. Тавган жингээр хоёр удаагийн хэмжилтээр хуурамч зоосыг хэрхэн тодорхойлох вэ?

 

Бодлого 18.024

Охин хаана сууж байсан бэ?

Нээгдсэн тоо: 3

Бүртгүүлэх

 

Охин сууж байжээ. Охин босоод явсан ч гэсэн та түүний суудалд сууж чадахгүй. Охин хаана сууж байсан бэ?

 

Бодлого 18.023

Аль давхараас цахилгаан шатыг илүү ихээр дуудах вэ?

Нээгдсэн тоо: 2

Төлбөртэй

 

Зочид буудал 7 давхартай. Нэгдүгээр давхарт 4 хүн буусан бөгөөд дараагийн давхаруудад доод давхараасаа 2 -оор илүү хүн буужээ. Өөрөөр хэлбэл 1-р давхарт 4, 2-р давхарт 6, 3-р давхарт 8 гэх мэтээр. Зочид буудлын аль давхараас цахилгаан шатыг илүү ихээр дуудах вэ?