Нүүр » Бодлогууд

Бодлого, асуудлын шийдлүүд ( 1392 )

Сайтын хичээлүүдтэй холбоотой бодлогууд, асуудал, тэдгээрийн шийдлийг бүлгээс үзээрэй. Бидний ажилд өдөр бүр тохиолддог нийтлэг асуудлууд тэдгээрийн шийдлүүдийг та эндээс олон авна гэдэгт итгэж байна.

Бодлого 3.102

Системийг бод. (УШ, 2017, A-6 9-р анги)

Нээгдсэн тоо: 7

Төлбөртэй

 

системийг бод.

 

Бодлого 2.124

Энгийн бутархай болго. (УШ, 2017, A-13 9-р анги)

Нээгдсэн тоо: 3

Төлбөртэй

 

23,2(25) -г энгийн бутархай болго.

 

Бодлого 2.123

ХИЕХ ба ХБЕХ -ийг ол. (УШ, 2017, А-8 9-р анги)

Нээгдсэн тоо: 5

Бүртгүүлэх

 

x=23 ба y=5! бол m=ХИЕХ(x;y)=? ба n=ХБЕХ(x;y)=?

 

Бодлого 2.122

Илэрхийллийн утгыг ол. (УШ, 2017, 9-р анги, A-5)

Нээгдсэн тоо: 6

Төлбөртэй

 

илэрхийллийн утгыг ол.

 

Бодлого 2.121

Үржигдхүүн болгон задал. (УШ, 2017, 9-р анги, A-3)

Нээгдсэн тоо: 5

Төлбөртэй

 

олон гишүүнтийг үржигдхүүн болгон задал.

 

Бодлого 1.059

Утгыг ол. (УШ, 2017, A-1, 9-р анги)

Нээгдсэн тоо: 7

Нийтийн

 

 

Бодлого 33.008

Цагаан нүүнэ. 4 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 14

Төлбөртэй

 

 

Бодлого 31.010

Цагаан нүүнэ. 2 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 16

Бүртгүүлэх

 

 

Бодлого 18.027

Аль биет үүсэх вэ? (УШ, 2016, A-9 5-р анги)

Нээгдсэн тоо: 23

Төлбөртэй

 

Дараах дэлгээсээр хайрцаг хийвэл аль биет үүсэх вэ?

A. пирамид      B. куб     C. цилиндр     D. гурвалжин призм

 

Бодлого 18.026

Тохирох тоог ол. (УШ, 2016, A-7 5-р анги)

Нээгдсэн тоо: 30

Төлбөртэй

 

Зүй тогтлыг ажиглаад -ний оронд тохирох тоог олоорой.

832, 416, 208, , 52, 26, 13