Нүүр » Бодлогууд

Бодлого, асуудлын шийдлүүд ( 1424 )

Сайтын хичээлүүдтэй холбоотой бодлогууд, асуудал, тэдгээрийн шийдлийг бүлгээс үзээрэй. Бидний ажилд өдөр бүр тохиолддог нийтлэг асуудлууд тэдгээрийн шийдлүүдийг та эндээс олон авна гэдэгт итгэж байна.

Бодлого 3.113

Тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо: 0

Төлбөртэй

 

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодлого 3.112

Тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо: 0

Төлбөртэй

 

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодлого 3.111

Тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо: 0

Нийтийн

 

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодлого 3.110

Тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо: 0

Нийтийн

 

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодлого 2.130

Илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо: 0

Нийтийн

 

илэрхийллийг хялбарчил.

 

Бодлого 1.057

Утгыг ол.

Нээгдсэн тоо: 0

Нийтийн

 

(6,7-3,2)·2,4=?

 

Бодлого 34.006

Цагаан нүүнэ. 5 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 8

Бүртгүүлэх

 

 

Бодлого 34.005

Цагаан нүүнэ. 9 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 9

Төлбөртэй

 

"Үхэшгүй" нэртэй маш сонирхолтой бодлого. Бодох гээд үзээрэй.

 

Бодлого 31.011

Цагаан нүүнэ. 2 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 12

Нийтийн

 

 

Бодлого 2.129

Илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо: 23

Төлбөртэй

 

илэрхийллийг хялбарчлаад x=8 үеийн утгыг ол.