Нүүр » Бодлогууд

Бодлого, асуудлын шийдлүүд ( 1174 )

Сайтын хичээлүүдтэй холбоотой бодлогууд, асуудал, тэдгээрийн шийдлийг бүлгээс үзээрэй. Бидний ажилд өдөр бүр тохиолддог нийтлэг асуудлууд тэдгээрийн шийдлүүдийг та эндээс олон авна гэдэгт итгэж байна.

Бодлого 9.090

Трапецийн өндрийг ол. (УШ 2016, A-19, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 14

Нийтийн

 

Дундаж шугамын урт нь см байх трапецийн талбай нь 8 см талтай зөв гурвалжны талбайтай тэнцүү бол трапецийн өндрийг ол.

 

Бодлого 9.089

Квадратын диагоналийн уртыг ол. (УШ 2016, A-9, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 13

Нийтийн

 

Квадратын талбай 36 бол диагоналийн уртыг ол.

 

Бодлого 8.088

Тооцоог хий. (УШ 2016, A-2.4, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 10

Төлбөртэй

 

Хайрцганд 1 -ээс 9 дугаартай 9 ширхэг бөмбөг байв.

  1. Хайрцагнаас 1 бөмбөг авахад сондгой дугаартай байх магадлал
  2. Хайрцагнаас буцааж хийхгүйгээр 2 бөмбөг дараалан авахад эхнийх нь сондгой, хоёр дахь нь тэгш дугаартай байх магадлал
  3. Хайрцагнаас 2 бөмбөг авахад 2 -уулаа тэгш дугаартай байх магадлал
 

Бодлого 8.087

Задаргааны гишүүний коэффициентийг ол. (УШ 2016, A-15, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 13

Төлбөртэй

 

-ийн x4 -ийн коэффициентийг ол.

 

Бодлого 8.086

Магадлалыг ол. (УШ 2016, A-2, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 19

Төлбөртэй

 

Ялгаатай 2 шоог зэрэг хаяхад буусан нүднүүдийн нийлбэр 9 байх магадлалыг ол.

 

Бодлого 7.094

Тэгшитгэлийг бод. (УШ 2016, A-5, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 16

Төлбөртэй

 

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодлого 5.073

Тэнцэтгэл бишийг бод. (УШ 2016, A-2.1, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 6

Төлбөртэй

 

тэнцэтгэл бишийг бодоорой.

  1. Тодорхойлогдох муж байна.
  2. Тэнцэтгэл бишийн ерөнхий шийд
 

Бодлого 5.072

Тэнцэтгэл бишийг бод. (УШ 2016, A-1, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 11

Бүртгүүлэх

 

тэнцэтгэл бишийг бод.

 

Бодлого 2.104

Илэрхийллийг хялбарчил. (УШ 2016, A-3, 12-р анги)

Нээгдсэн тоо: 16

Нийтийн

 

илэрхийллийг хялбарчил.

 

Бодлого 32.008

Цагаан нүүнэ. 3 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 22

Төлбөртэй