Бодлого 9.033

Трапецийн талбайг ол. (ЕШ 2007 А-23)

Тойрогт багтаж болох ба тойргийг багтааж болох трапецийн сууриуд 9 ба 16 бол түүний талбайг ол.

 

Бодолт

Бодлогыг бодоход 4 өнцөгтөд тойрог багтах, 4 өнцөгтийг тойрогт багтаах тухай дүрмүүдийг мэдэж байх хэрэгтэй.

  • Зөвхөн адил хажуут трапец тойрогт багтах тул өгөгдсөн трапец адил хажуут байна.
  • Эсрэг талуудын нийлбэр нь тэнцүү дөрвөн өнцөгтөд тойрог багтааж болдог гэсэн

дүрмийг мэдэж байхад энэ бодлогыг амархан бодно.
Тэгэхлээр 2-р дүрмээр c+d=a+b байна. Харин 1-р дүрмээр c+d=2c=2d байна. Эндээс болно. Адил хажуут трапец тул байна. Эндээс өндөр Пифагорын теоремоор Трапецийн талбайг олох томьёоны дагуу байна.
Трапецид багтсан тойрог хичээлийг үзээрэй.

Хариу
150

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.023

Дараах зураг дээр бол AB=?

Нээгдсэн тоо : 523

 

Бодлого 9.081

Гурвалжны талбай 800 харин түүнд багтсан тойргийн радиус 16 бол энэ гурвалжны периметрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 68

 

Бодлого 9.029

4 м талтай ABCD квадратын AB талын дундаж, квадратын төв, C оройг дайрсан тойргийн радиусыг ол.

Нээгдсэн тоо : 631

 

Бодлого 9.054

ABC гурвалжны B өнцгийн биссектрис BK. AB=4, BC=6 ба AK=2 бол KC хэрчмийн уртыг ол.

Нээгдсэн тоо : 531