Бодлого 9.033

Трапецийн талбайг ол. (ЕШ 2007 А-23)

Тойрогт багтаж болох ба тойргийг багтааж болох трапецийн сууриуд 9 ба 16 бол түүний талбайг ол.

 

Бодолт

Бодлогыг бодоход 4 өнцөгтөд тойрог багтах, 4 өнцөгтийг тойрогт багтаах тухай дүрмүүдийг мэдэж байх хэрэгтэй.

  • Зөвхөн адил хажуут трапец тойрогт багтах тул өгөгдсөн трапец адил хажуут байна.
  • Эсрэг талуудын нийлбэр нь тэнцүү дөрвөн өнцөгтөд тойрог багтааж болдог гэсэн

дүрмийг мэдэж байхад энэ бодлогыг амархан бодно.
Тэгэхлээр 2-р дүрмээр c+d=a+b байна. Харин 1-р дүрмээр c+d=2c=2d байна. Эндээс болно. Адил хажуут трапец тул байна. Эндээс өндөр Пифагорын теоремоор Трапецийн талбайг олох томьёоны дагуу байна.
Трапецид багтсан тойрог хичээлийг үзээрэй.

Хариу
150

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.001

ABC гурвалжны талбай 30 см2. AC тал дээр авсан D цэг талыг AD:DC=2:3 харьцаагаар хуваана. D цэгээс BC талд буулгасан перпендикуляр 9 см бол BC талыг ол.

Нээгдсэн тоо : 626

 

Бодлого 9.042

Зурагт дүрсэлсэн ABC гурвалжин дотор орших D цэгийг дайруулан талуудтай паралель шулуунууд татахад 1, 16, 25 кв.нэгж талбайтай гурвалжингууд үүсэх бол SABC=?

Нээгдсэн тоо : 735

 

Бодлого 9.073

Зурагт өгөгдсөн дотоод байдлаараа шүргэлцсэн хоёр тойргийн TA нь ерөнхий шүргэгч, TC нь том тойргийн огтлогч, жижиг тойргийн шүргэгч болно. DC=6, CB=2 бол TA -г ол.

Нээгдсэн тоо : 502

 

Бодлого 9.070

ABC гурвалжны бол AB талын уртыг ол.

Нээгдсэн тоо : 166