Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Трапецид багтсан тойрог

Трапецид багтсан тойрог

Бодлогын нөхцөлд трапецид багтсан тойрогийн талаар дурдсан бол бодолтын санаагаа дараах шинжүүдийг үндэслэн хийж байгаарай. Үүнд:
1.
Дөрвөн өнцөгтийн эсрэг орших талуудын нийлбэр тэнцүү байхад л түүнд тойргийг багтааж болдог. Эндээс трапецид тойрог багтсан гэвэл түүний сууриудын нийлбэр хажуу талуудын нийлбэртэй тэнцүү байна.

AB+CD=AD+BC

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Уламжлалын геометр болон механик утга

Уламжлал. Ямар нэгэн f(x) функцын цэгүүд дээрх утгуудыг авч үзье. -г аргументын өөрчлөлт гэх ба аргументын бага хэмжээний өөрчлөлтийг үзүүлнэ.…

Нээгдсэн тоо : 1549

Паралель шулуун

Нэг хавтгай дээр орших хоорондоо огтлолцодгүй /Зур. 11/ AB ба CD шулуунуудыг паралель шулуун гэдэг бөгөөд AB || CD гэж…

Нээгдсэн тоо : 6081

Комбинаторикийн томьёог ойлгох

Комбинаторикийн бодлогыг бодож сурах хэрэгтэй. Учир нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд энэ сэдвийн бодлого орж ирэх нь гарцаагүй. Сэдэв өөрөө магадлалын…

Нээгдсэн тоо : 3725

Порпорц

ПорпорцПорпорц гэдэг нь хоёр харьцааны тэнцэл юм. порпорцоос ad=bc / диагнолд байрлах гишүүдийн үржвэр тэнцүү / гарна. Мөн түүнчлэн ad=bc…

Нээгдсэн тоо : 1785