Бодлого 9.049

Радианаар илэрхийл. (ЕШ 2015-A3)

750 градусыг радианаар илэрхийл.

 

Бодолт

Өнцгийг радианд шилжүүлэх радианыг өнцөгт шилжүүлэх ийм бодлогууд хөнгөн бодлогод орно. π=1800 гэдгийг л мэдэж байхад энд ганцхан дүрэм л байдаг. Өнцгийг радианд шилжүүлэхдээ түүнийг 180 д хуваагаад π буюу радиан болгоно. Харин радианыг өнцөг болгохдоо π180 -аар солиод үржүүлнэ. Эндээс 75 градусыг радианаар илэрхийлбэл байна. Энд хэцүү зүйл ерөөсөө байхгүй. Бид 75 -ыг 180 -д хувааж байгаа тул түүнийг бас 180 -аар өөрөөр хэлбэл π гээр үржүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэнцэхгүй. Одоо тоонуудыг эмхэтгээд π хэмжээстэй болгоно. π-гийн оронд 180 градусаа тавибал 75 градус эргээд гараад ирнэ.

Хариу
5π/12

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.018

90° өнцөгтэй R радиустай AOB секторт тойрог багтжээ. Тойрог OA, OB хэрчим болон AB нумыг шүргэнэ. Тойргийн радиусыг ол.

Нээгдсэн тоо : 525

 

Бодлого 9.064

ABC хурц өнцөгт гурвалжны BD, AE өндрүүд харгалзан 3,2 см, 4 см урттай бөгөөд бол AC=?

Нээгдсэн тоо : 391

 

Бодлого 9.053

4 см талтай квадратад тойрог багтсан бол зурагт үзүүлсэн будагдсан хэсгийн талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 527

 

Бодлого 9.089

Квадратын талбай 36 бол диагоналийн уртыг ол.

Нээгдсэн тоо : 33