Бодлого 9.049

Радианаар илэрхийл. (ЕШ 2015-A3)

750 градусыг радианаар илэрхийл.

 

Бодолт

Өнцгийг радианд шилжүүлэх радианыг өнцөгт шилжүүлэх ийм бодлогууд хөнгөн бодлогод орно. π=1800 гэдгийг л мэдэж байхад энд ганцхан дүрэм л байдаг. Өнцгийг радианд шилжүүлэхдээ түүнийг 180 д хуваагаад π буюу радиан болгоно. Харин радианыг өнцөг болгохдоо π180 -аар солиод үржүүлнэ. Эндээс 75 градусыг радианаар илэрхийлбэл байна. Энд хэцүү зүйл ерөөсөө байхгүй. Бид 75 -ыг 180 -д хувааж байгаа тул түүнийг бас 180 -аар өөрөөр хэлбэл π гээр үржүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэнцэхгүй. Одоо тоонуудыг эмхэтгээд π хэмжээстэй болгоно. π-гийн оронд 180 градусаа тавибал 75 градус эргээд гараад ирнэ.

Хариу
5π/12

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.038

Адил хажуут трапецийн дундаж шугам нь диагоналиар 2 см, 5 см урттай хэсгүүдэд хуваагдах ба хажуу тал нь 6 см бол трапецийн хурц өнцгийг ол.

Нээгдсэн тоо : 579

 

Бодлого 9.029

4 м талтай ABCD квадратын AB талын дундаж, квадратын төв, C оройг дайрсан тойргийн радиусыг ол.

Нээгдсэн тоо : 632

 

Бодлого 9.024

Адил хажуут ABC гурвалжны |AB|=|BC|=8 ба суурийн өнцөг нь π/6 бол гурвалжны талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 579

 

Бодлого 9.077

AB хөвч тойргийг өнцгийн хэмжээнүүд нь 5:7 харьцаатай хоёр хэсэгт хуваана. Тойргийн бага нумд харьяалагдах C цэгээс AB хөвч ямар өнцгөөр харагдах вэ? Хариуг градусаар өг.

Нээгдсэн тоо : 195