Бодлого 10.001

Тетраэдрийн эзэлхүүнийг ол

Зөв тетраэдрийн талуудыг багтаасан тойргийн радиус R бол түүний эзэлхүүнийг ол.

 

Бодолт

Тетраэдрийн ирмэгүүд тэнцүү тул тэдгээрийг a гэе. Суурийг багтаасан тойргийн радиус нь / суурь нь зөв гурвалжин / томьёогоор байна. Тетраэдрийн өндөр нь суурийг багтаасан тойргийн төвд бууна. /зургийг хар / Тэгвэл

Суурийн талбай нь томьёогоор байна. Эндээс эзэлхүүн томьёогоор
гарна.

Хариу

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.042

Огтлогдсон зөв гурвалжин пирамидын дээд суурийн тал 4 см, доод суурийн тал 6 см урттай ба хажуу ирмэг суурийн хавтгайтай 300 өнцөг үүсгэдэг бол уг огтлогдсон пирамидын эзэлхүүнийг олоорой.

Нээгдсэн тоо : 412

 

Бодлого 10.029

9 радиустай бөмбөрцөгт багтсан зөв дөрвөн өнцөгт призмийн өндөр 12 бол бөмбөрцгийн эзэлхүүнийг призмийн эзэлхүүнд харьцуулсан харьцааг ол.

Нээгдсэн тоо : 586

 

Бодлого 10.056

Тэнхлэг огтлол нь 2 см талтай квадрат байх цилиндрийн бүтэн гадаргууг ол.

Нээгдсэн тоо : 21

 

Бодлого 10.018

KLM суурьтай, KL=1, KK1=d талтай KLL1K1 тэгш өнцөгт хажуу бүхий KLMK1L1M1 призм өгөгджээ. KL_|_KM, LMM1 , KMM1 хавтгайнуудын хоорондын өнцөг 60°, бол утганд призмд түүний бүх талыг шүргэх шаарыг багтааж болно.

Нээгдсэн тоо : 775