Бодлого 10.001

Тетраэдрийн эзэлхүүнийг ол

Зөв тетраэдрийн талуудыг багтаасан тойргийн радиус R бол түүний эзэлхүүнийг ол.

 

Бодолт

Тетраэдрийн ирмэгүүд тэнцүү тул тэдгээрийг a гэе. Суурийг багтаасан тойргийн радиус нь / суурь нь зөв гурвалжин / томьёогоор байна. Тетраэдрийн өндөр нь суурийг багтаасан тойргийн төвд бууна. /зургийг хар / Тэгвэл

Суурийн талбай нь томьёогоор байна. Эндээс эзэлхүүн томьёогоор
гарна.

Хариу

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.052

Цилиндрийн тэнхлэг огтлол нь диагоналтай квадрат бол түүний хажуу гадаргуйн талбайг ол.

Жич: 2018 элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бодлогуудаас хүндхэнд орох бодлого.

Нээгдсэн тоо : 31

 

Бодлого 10.055

O(0,0,0), A(1,0,0), B(0,2,0), C(0,0,3) бол OABC пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 9

 

Бодлого 10.022

A; B; C цэгүүд бөмбөрцөг дээр байрлах ба төвөөс (ABC) хавтгай хүрэх зай 12м. AB=6м; BC=8м; AC=10м бол бөмбөрцгийн гадаргуугийн талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 603

 

Бодлого 10.017

Конусын байгуулагч ба суурь хоорондын өнцөг 30°. R - конусыг багтаасан шаарын радиус, r - конуст багтсан шаарын радиус бол байна.

Нээгдсэн тоо : 625