Бодлого 1.012

Цифрүүдийн нийлбэрийг ол. (ЕШ 2007-A6)

Гурван оронтой бүх тэгш тооны цифрүүдийн нийлбэрийг ол.

 

Бодолт

Гурван оронтой тооны эхний оронд 1 -ээс 9 хүртэл цифрүүд орох боломжтой. Гэхдээ цифр бүр 100 удаа орох боломжтой. Жишээ нь 100-199 хоорондох 100 тоонд 1 цифр эхний оронд 100 удаа орно. Бид тэгш тоонуудыг сонирхож байгаа тул энэ тоо хоёр дахин буурах болно. Эндээс гурван оронтой тэгш тооны эхний оронд 1-ийн цифр 50, 2-ын цифр 50 гэх мэтээр байрлана гэдгээс тэдгээр цифрүүдийн нийлбэр байна. Одоо хоёрдугаар орны хувьд 0 -ээс 9 хүртэл цифрүүд орох боломжтой. Эхний оронд 1 ороход 2-р оронд 0 - 9 цифрүүдийн аль нь ч байрлах боломжтой тул гурван оронтой тооны 2-р оронд нэг цифрийн байрлах нийт болоомжийн тоо 9*10=90 байна. Гэхдээ тэгш тоонууд гэсэн болохоор энэ боломж хоёр дахин буурна. Эндээс 2-р оронд байрлах цифрүүдийн нийлбэрийг олбол гарна. 3-р орны хувьд гурван оронтой тоонууд нийтдээ 900 ширхэг бий. Түүний тал нь тэгш тоо тул 450 болно. Тэгш тоонууд 0, 2, 4, 6, 8 гэсэн 5 цифрээр төгсөх тул нэг цифрт 90 тоо оногдоно. Эндээс 3-р оронд байрлах цифрүүдийн нийлбэрийг олбол байна. Эндээс гурван оронтой бүх тэгш тооны цифрүүдийн нийлбэр болно.

Хариу
6075

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 1.018

8, 12, 6, 7, 9 тоонуудаас өөрөөсөө ялгаатай хуваагчдынхаа үржвэр ба нийлбэртэй тэнцүү тоог ол.

Нээгдсэн тоо : 704

 

Бодлого 1.030

45n2m таван оронтой тоог 5 -д хуваахад 3 үлдэнэ. Хэрвээ энэ тоо 36 -д үлдэгдэлгүй хуваагддаг бол энэ тоог ол.

Нээгдсэн тоо : 428

 

Бодлого 1.009

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 640

 

Бодлого 1.025

илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 747