Нүүр » Excel -ийн асуудлууд » Хэвжүүлэлт

Хэвжүүлэлт ( 3 )

Excel програмыг ашиглаж сурч байгаа хүмүүст өгөгдлийн хэвжүүлэлт нилээд асуудал үүсгэх талтай. Хүмүүс ийм төрлийн асуудлыг хэрхэн шийдэхийг хэн нэгнээс асуухаасаа жаахан зовоод байдаг юм шиг. Програмыг нилээд ашигласан хүмүүст энэ хэсгийн асуудлууд хэт энгийн юм шиг санагдаж болох ч бүгдээрээ л эхлэн суралцагчийн үеийг туулсан шүү дээ. Зарим асуудлуудын шийдлийг туршлагатай хэрэглэгчид ч мэдэхгүй байж магадгүй.

Асуудал 2.003

Өгөгдлийг олон нөхцлөөр хэвжүүлэх

Нээгдсэн тоо: 7

Төлбөртэй

 

Харилцагчдын зээлийн хязгаарын хэмжээнээс хамааруулан өгөгдлүүдийг хэвжүүлэх гэсэн юм. Жишээ нь зээлийн хэмжээ 100000 хүртэл нэг өнгөөр 100000 гаас дээш өөр өнгөөр 500000 гаас дээш бас өөр өнгөөр 1000000 дээш бол өөр өнгөтэй гэх мэтээр яаж ялган харуулах вэ?

 

Асуудал 2.001

Нүдний утгаас хамаарсан хэвжүүлэлт

Нээгдсэн тоо: 79

Төлбөртэй

 

Excel -ийн хүснэгтийн өгөгдлүүдйиг тодорхой нөхцлөөр тохирох байдлаар хэрхэн хэвжүүлэх вэ?

 

Асуудал 2.001

Нүдний агуулгын хэсгийг хэвжүүлж болох уу

Нээгдсэн тоо: 91

Нийтийн

 

Би нүдний хэвжүүлэлтийг хийж чадаж байгаа ч нүдний агуулгын хэсгийг хэвжүүлэхийг сайн ойлгохгүй байна. Жишээ нь нүдэнд байгаа үгнүүдийн нэгийг өргөн Bold -оор хэвжүүлж болох уу.