Нүүр » Бусад хичээлүүд » Форекс » Трендийг хэрхэн тодорхойлох

Трендийг хэрхэн тодорхойлох

Одоогийн байдлаар форекст ашигладаг ихэнх стратегүүдийн үндэс нь трендээр арилжаанд оролцох явдал. Иймээс сонгон авсан хугацааны үеүүдэд трендийг тодорхойлох өөрөөр хэлбэл ханшийн өөрчлөлтийн чиглэлийг зөв тогтоох нь хамгийн хүндхэн асуудлуудын нэг болдог. Энэхүү асуудлыг илүү нарийн ойлгохын тулд тренд гэж юу болох, түүний чиглэл юунаас хамаарах, хөдөлгөөний чиглэлийг тодорхойлох онцлогуудыг талаар тодорхой мэдлэгтэй байх хэрэгтэй.

Трендийн чиглэлийг тодорхойлохдоо та хугацааны ямар хэсгийг сонгон авч техникийн анализыг хийж байгаагаас хамаардаг гэдгийг эхлээд хэлье. Өөрөөр хэлбэл өдрийн туршид үнийн өсөлт ажиглагдаж байлаа гэхэд энэ нь ямар нэгэн хэлбэлзэлгүй тасралтгүй өссөн гэдгийг илтгэхгүй. Яг энэхүү хүчин зүйл ажлын таймфреймдүүдэд үнийн хөдөлгөөнийг тодорхойлоход үндсэн үүрэг гүйцэтгэдэг. Үнийн хөдөлгөөний гурван төрөл байдаг.

  1. Өсөх - үнэ өсөх бүрдээ өмнөхөөсөө илүү өндөр хэмжээнд очих.
  2. Буурах - үнэ буух бүрдээ өмнөхөөсөө илүү бага хэмжээнд хүрэх.
  3. Флет - үнэ бараг өөрчлөгдөхгүй байх. Энэ үед үнэ цагийн шугамтай бараг л паралелаар хөдлөх тул трендийг тодорхойлох нь төвөгтэй байдаг.

Трендийн төрлүүд болон трендийн шугамыг хэрхэн байгуулах талаар Трендийн шугам хичээлээс дэлгэрүүлэн үзээрэй
Эндээс форекс дээрх трендийг тодорхойлох судалгааг эхлэхийн өмнө эхлээд хугацааны үеийг сонгоод арилжааг үргэлжлүүлэх боломжийг тодорхойлохыг оролдох хэрэгтэй гэдэг нь гарч ирнэ. Энэ шатанд хамгийн зөв аргачлал бол хэрэгтэй таймфреймээс гадна түүнтэй зэрэгцэн орших хугацааны интервалуудыг судлах юм. Жишээ нь хугацааны үндсэн үеэр H1 -ийг сонгон авсан бол туслах байдлаар H4, M30 таймфреймүүдийг сонгоно.
Үндсэн болон туслах таймфреймүүд нэг ижил хандлагатай бол үүнийг төгс хувилбар гэж үзэх бөгөөд үнийн хөдөлгөөний чиглэлд арилжааг зоригтойгоор эхлүүлж болно. Бусад тохиолдолд үйл явдалын өрнөлт дараах хувилбаруудаар байх боломжтой.

  • H1 болон M30 интервалд өсөлт харин H4 -д бууралт гарч байвал залруулга (коррекци) эсвэл үнийн эргэлт бий болж байх магадлалтай тул арилжааг эхлүүлэхийг хүлээх эсхүл богино хугацаатай ордер нээж болно.
  • M30 интервалд өсөлт харин H1, H4 -д бууралт гарч байвал нөхцөл байдлыг өмнөхтэй ижил гэж үзнэ.

Зах зээлд эргэлт эсхүл залруулга үүсч байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг харж болно. Хэрвээ трендийн хөдөлгөөний чиглэл өөрчлөгдөх бодит шалтгаан харагдахгүй бол үнэ удахгүй үндсэн чиглэлдээ эргэн орно гэсэн үг.
Трендийн хөдөлгөөний чиглэлд бүрэн хэмжээний итгэлтэй болохын тулд түүнд бий болсон эсрэг хөдөлгөөнүүдийн шалтгааныг мэдэх хэрэгтэй. Энэ нь гэнэтийн мэдээ эсхүл эрэлт нийлүүлэлтийн өсөлт гэх мэт зах зээлийн дотоод нөхцөл байдлаас гарч болно.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Форекст ашиг хийхэд анхаарах зүйлүүд

Форекст мөнгө хийх нь алдахаасаа хамаагүй хэцүү зүйл. Хэрвээ та энэ зах зээлээс хурдан мөнгө олохоор ирсэн бол таныг таагүй…

Нээгдсэн тоо : 1102

Форекс дивергенц

Та арилжаагаа техникийн анализ дээр үндэслэн хийдэг бол дивергенц /зөрүү/ гэх ойлголтыг сайтар ойлгох шаардлагатай. Ойлгоод ч зогсохгүй нилээд үндэслэлтэй…

Нээгдсэн тоо : 1265

Форекс гэж юу вэ?

Ерөнхий ойлголтFOREX (Foreign Exchange Market, буюу FX) нь тодорхой хугацаанд биелэгдэх тогтсон нөхцлөөр (нийт дүн, арилжааны ханш, үе) зээл олгон…

Нээгдсэн тоо : 7360

Трендийн шугам

Хэрвээ валютын эрэлт нийлүүлэлтээс давбал форекст валютын ханш өсдөг. Өөрөөр хэлбэл зах зээлийн агент тодорхой ханшаар авах гэсэн валютын хэмжээ…

Нээгдсэн тоо : 864