Нүүр » Программчлал » C# хэл » BackgroundWorker классаар урсгалтай ажиллах

BackgroundWorker классаар урсгалтай ажиллах

Өмнөх хичээлүүдэд ашигласан графикийн интерфейстэй програмд олон урсгалын хэрэгжүүлэлтийг өөр аргуудаар хэрхэн хийж болохыг харцгаая. WinForms санд дэвсгэр эсхүл нүүр талын /фон/ ажиллагааг гүйцэтгэхэд зориулагдсан BackgroundWorker гэдэг компонент

хэрэгслүүдийн самбарын Components хэсэгт бий.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Төрлийн бүрэлдхүүн. Шинж

C# хэлний төрлийн бүрэлдхүүний талбар шинжүүдийн талаар өмнөх хичээлд үзсэн. Энэ хичээлээр төрлийн чухал бүрэлдхүүн болох шинжинй талаар авч үзэх…

Нээгдсэн тоо : 630

Entity Framework I

Програмын ажиллагаанд өгөгдөлтэй ажиллах асуудал том байр суурийг эзэлдэг. Тэр дундаа өгөгдлийн сантай харилцан ажиллах нь ихээр тохиолдоно. Иймээс хичээлээр…

Нээгдсэн тоо : 488

Интерфейсийг ашиглах

Интерфейсийг ашиглах практик жишээ. Та Интерфейс хичээлээс ОХП-д чухал байр суурьтай интерфейс гэсэн ойлголтын талаар үзэж тодорхой ойлголттой болсон гэж…

Нээгдсэн тоо : 726

Олон урсгал ямар хэрэгтэй вэ?

C# хэлний олон урсгал буюу Multithreading ухагдхууны талаар аьч үзье. Сэдэв өргөн хүрээтэй, нарийн, хүндэвтэр учраас нилээд хэдэн хичээлийг хамран…

Нээгдсэн тоо : 268