Нүүр » Программчлал » C# хэл » Урсгалын багц

Урсгалын багц

Сайтад програмчлалын C# хэлний нарийн ухагдхуун, механизмуудын талаарх хичээлүүдийг нийтэлж байгаа. Энэ удаад C# дээр олон урсгалыг хэрэгжүүлэх сэдвийн хүрээнд урсгалын багц гэж юу болох түүнийг хэрхэн ашиглах тухай үзье.

namespace MultiThreadConsole
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            for (int i=1; i<=10; i++)
            {
                Thread thread = new Thread(Work);
                thread.Start(i);
                Thread.Sleep(200);
            }

            Console.ReadLine();
        }

        private static void Work(object i)
        {
            Console.WriteLine("Урсгалын id: {0}, параметр: {1}",
                Thread.CurrentThread.ManagedThreadId, i);
        }
    }
}

код бүхий жижигхэн консол програмыг харцгаая. Кодод 10 алхамтай циклийг эхлээд циклийн дотор шинэ урсгал үүсгээд түүнийг эхлүүлнэ. Дараа нь үндсэн урсгалд 200 милисекунд хүлээлтийг үүсгэнэ. Thread.Sleep(200); команд шинээр үүсгэн эхлүүлсэн thread урсгалд биш харин програмын үндсэн урсгалд хамааралтай гэдгийг сануулъя. Шинээр үүсгэх урсгал бүрд дамжуулж буй Work арга урсгалын id ба параметрийг консолд үзүүлнэ. Урсгалын id гэдэг нь програмыг ажлуулан буй орчноос урсгал бүрд олгох дугаар юм. Тухайн үед эхэлсэн урсгалын дугаарыг Thread.CurrentThread.ManagedThreadId шинжээр авч болно. Програмыг ажлуулбал

дээрх үр дүнг үзүүлнэ. Програмд 10 өөр урсгалыг үүсгээд урсгал бүрд циклийн алхамын дугаарыг дамжуулсан нь үр дүнгээс харагдана. Энд бид маш чухал нэг зүйлийг тооцоогүй. Учир нь урсгал үүсгэх, түүний устгалт, урсгал хоорондын шилжилт зэрэг нь компьютераас нилээд нөөц шаардсан ажиллагаа байдаг. Үүнийг тооцоогүй манай програм үйлдлийн системээс нилээд хэмжээний нөөцийг үр дүнгүй зарцуулах юм. Програмын ажиллагааны логикоос харвал циклд үүсгэж байгаа урсгал бүр эхний урсгалаа дууссаны дараа үүсгэгдэж байхаар бодолцон Thread.Sleep(200); командыг тавин өгсөн учраас ийм тохиолдолд хамаагүй бага нөөцийг зарцуулах боломж байгаа. Кодыг хэрхэн сайжруулах болох вэ? Энд бид урсгалын багцыг ашиглаж

    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            for (int i=1; i<=10; i++)
            {
                ThreadPool.QueueUserWorkItem(Work, i);

                Thread.Sleep(200);
            }

            Console.ReadLine();
        }

        private static void Work(object i)
        {
            Console.WriteLine("Урсгалын id: {0}, параметр: {1}",
                Thread.CurrentThread.ManagedThreadId, i);
        }
    }

гэж хийе. Урсгалын багцын удирдлага ThreadPool статик классаар хийгддэг. Класст шинээр үүсгэгдсэн урсгалд биелэгдэх делегатыг хэрэгтэй бол параметрийн хамтаар дамжуулан өгдөг QueueUserWorkItem гэдэг арга бий. Урсгалын багц болон урсгалыг шууд үүсгэх хоёрын ялгаа гэвэл урсгалын багцаар удирдаж байхад шинэ урсгалыг биелүүлэх ажиллагааг шууд эхлүүлэхгүйгээр урсгалд ажиллах делегатыг дараалалд оруулан өгдөг. Энэхүү дараалал урсгалын багцад /ThreadPool/ байрлах бөгөөд делегат тухайн үед чөлөөтэй байгаа урсгалд биелэгдэх юм. Дараалалд буй делегатын ажиллах ээлж болоход чөлөөтэй урсгал байхгүй бол урсгалын багц шинэ урсгалыг үүсгэн өгдөг. Програмыг ажлуулаад кодын өөрчлөлт ямар дүн өгөхийг харвал

консолд дээрх үр дүн гарна. Өмнөх кодтой ижил ажиллагаа хийж буй өөрчлөлт хийсэн кодын ажиллагаанд 9, 10 гэсэн id -тай урсгалууд оролцож байгааг анхаарна уу. Өмнөх жишээнд 10 урсгал байсан бол одоо 2 урсгал болсноор бид үйлдлийн системийн нөөцийг 5 дахин хэмнэж чадлаа. Урсгалын багцад хэдэн урсгал байгаа, тэднийг ямар төлөвт оршин буйг та хэзээ ч урьдчилан мэдэж чадахгүй. Яг ийм шалтгаанаас үүдэн урсгалыг шууд үүсгэхээс урсгалын багцыг ашиглах нь хамаагүй үр дүнтэй ашигтай байдаг. Энэ давуу тал та олон урсгалыг эрчимтэй ашиглах программыг зохиох үед илүү мэдрэгдэнэ.

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Удамшуулалт

Онолын хувьд обьект хандлагат програмчлал гурван үндсэн зарчим дээр суурилдаг. Үүнд encapsulation - хайрцаглалт inheritance - удамшилт polymorphism - полиморфизм…

Нээгдсэн тоо : 600

Делегат ба үйл явдал 2.

 үүсвэр: Өмнөх хичээлээр бид делегатын талаар тодорхой авч үзсэн. Энэ хичээлээр өмнөх хичээлд үзсэн зүйлүүдийг үргэлжлүүлэн үйл явдал гэдэг ойлголтыг…

Нээгдсэн тоо : 581

Олон урсгалыг үүсгэн удирдах

Олон урсгал ямар хэрэгтэй вэ? хичээлд програмчлалын C# хэл дээрх програмд Multithreading буюу олон урсгалыг үүсгэн удирдах шаардлага хэрхэн үүсдэг…

Нээгдсэн тоо : 239

Entity Framework -ийг ашиглах

Entity Framework -ийн талаарх өмнөх хоёр хичээлд бид технологийн талаарх ойлголт, өгөгдлийн санд уламжлалт аргачлалаар хандах програмын кодыг хийсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 490