Бодлого 8.088

Тооцоог хий. (УШ 2016, A-2.4, 12-р анги)

Хайрцганд 1 -ээс 9 дугаартай 9 ширхэг бөмбөг байв.

  1. Хайрцагнаас 1 бөмбөг авахад сондгой дугаартай байх магадлал
  2. Хайрцагнаас буцааж хийхгүйгээр 2 бөмбөг дараалан авахад эхнийх нь сондгой, хоёр дахь нь тэгш дугаартай байх магадлал
  3. Хайрцагнаас 2 бөмбөг авахад 2 -уулаа тэгш дугаартай байх магадлал
 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 8.090

задаргааны x -ийг агуулаагүй гишүүн хэдтэй тэнцүү вэ?

Нээгдсэн тоо : 1

 

Бодлого 8.034

Шатрын хөлгийн нэгдүгээр шугам дээр цагаан боднуудыг хэдэн аргаар байрлуулж болох вэ? Цагаан боднуудад ноён, бэрс, 2 тэрэг, 2 морь, 2 тэмээ орно.

Нээгдсэн тоо : 1577

 

Бодлого 8.027

Хайрцагт байгаа 1-р төрлийн 5 ширхэг, 2-р төрлийн 7 ширхэг алимнаас таамгаар 2 ширхэгийг сонгон авахад тэдгээр нь өөр өөр төрлийн алим байх үзэгдлийн магадлалыг ол.

Нээгдсэн тоо : 559

 

Бодлого 8.029

Агуулахад 10 хайрцаг байв. Хэрвээ нэг машин 5 хайрцагийг авч явах даацтай бол хайрцагуудыг 2 машин хэдэн янзаар авч явах боломжтой вэ?

Нээгдсэн тоо : 860