Бодлого 9.090

Трапецийн өндрийг ол. (УШ 2016, A-19, 12-р анги)

Дундаж шугамын урт нь см байх трапецийн талбай нь 8 см талтай зөв гурвалжны талбайтай тэнцүү бол трапецийн өндрийг ол.

 

Бодолт

Төгсөгчдийн дундажид тохируулан бэлтгэдэг тул улсын болоод ерөнхий шалгалтын бодлогууд хүнд байхгүй ёсгүй. Хэрвээ эдгээр шалгалтын бодлогууд танд хэцүү санагдах эсхүл бодож чадахгүй бол та цаашид суралцах бэлтгэлээ хангаагүй байна гэсэн үг. ЕБС-ийн програмын дундаж түвшин хатуудаж байвал цаашид амжилттай суралцаж сайн мэрэгжил эзэмшинэ гэдэг эргэлзээтэйг хатуу ойлгоорой.
Трапец, гурвалжны талбайг хэрхэн олдогийг мэддэг бол бодлогыг цээжээр бодно. Трапецийн талбайг гэж олдог. Энд a, b бол трапецийн сууриуд. Харин сууриудын нийлбэрийн хагас буюу нь трапецийн дундаж шугам. Бидний олох ёстой зүйл бол трапецийн өндөр. Дундаж шугам өгөгдсөн. Харин талбайг 8 см талтай зөв гурвалжны талбайтай тэнцүү гэсэн байгаа. Иймээс 8 см талтай зөв гурвалжны талбайг олчихвол болох нь тэр. Зөв гурвалжин гэдэг нь бүх талууд, дотоод өнцгүүд 60 градустай тэнцүү гурвалжин. Гурвалжны талбайг томьёогоор олдог. Зөв гурвалжны аль нэг оройгоос эсрэг талд өндөр буулгавал гипотенуз нь гурвалжны талтай тэнцүү, нэг катет нь гурвалжны талын хагастай тэнцүү тэгш өнцөгт гурвалжин үүснэ. Энэ гурвалжны нөгөө катет бол өндөр. Пифагорын теоремоор өндрийг олбол гэж гарна. Илүү ойлгохын тулд өөрсдөө зураг гаргаад үзээрэй. Гурвалжны өндөр тодорхой болсон тул талбайг олбол байх ба энэ нь трапецийн талбайтай тэнцүү гэсэн болохоор трапецийн өндөр гэж гарна.

Хариу

8 см

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.006

Тэгш өнцөгт гурвалжинд багтсан тойргийн шүргэлтийн цэг нь гипотенузыг 5 болон 12 см урттай хэрчмүүдэд хуваажээ. Гурвалжны катетуудыг ол.

Нээгдсэн тоо : 576

 

Бодлого 9.084

урттай тойргоор үүссэн дугуйн талбайг ол.

Нээгдсэн тоо : 39

 

Бодлого 9.023

Дараах зураг дээр бол AB=?

Нээгдсэн тоо : 512

 

Бодлого 9.022

Талууд нь 6; 9; 11 нэгж урттай гурвалжны хэлбэрийг олоорой.

Нээгдсэн тоо : 533