Бодлого 2.111

Нийлбэрийг ол. (ЭЕШ, 2017, B-13)

a, b цифрүүдийн нийлбэр 7 бол

 

Бодолт

a, b цифрүүдээс бүтсэн тоог ab гээд бичвэл цифрүүдийн үржвэр гэж ойлгогдох тул гэж тэмдэглэдэг. Иймээс илэрхийлэлд a, b цифрүүдээс бүрдсэн хоёр оронтой тоо байгаа гэж үзээд өөрөө хариуг олох гээд үзээрэй. Тусламж хэрэгтэй бол ЭЕШ 2017 A-13 бодлогыг үз.

Хариу

154

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 2.093

бол илэрхийллийн утгыг хэд вэ?

Нээгдсэн тоо : 165

 

Бодлого 2.028

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 496

 

Бодлого 2.010

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 492

 

Бодлого 2.068

нийлбэрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 355