Бодлого 2.115

Илэрхийллийн утгыг ол. (ЭЕШ, 2013, B-7)

 

Бодолт

Язгуур доорх үржвэрийг томьёонд хувирган бодох гээд оролдоорой. 2013, 1997 хоёрын зөрүү 16 гэдгээс 2005+8=2013, 2005-8=1997 гэдгийг олж харвал хариуг шууд олж харна. Дэлгэрэнгүй аргачлалыг ЭЕШ 2013 А-7 бодлогоос хар.

Хариу

2005

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 2.101

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 45

 

Бодлого 2.073

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 379

 

Бодлого 2.030

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 523

 

Бодлого 2.059

илэрхийллийг үржигдхүүнд задал

Нээгдсэн тоо : 549