Бодлого 2.114

Тооцоог хий. (ЭЕШ, 2013, B-3)

бол b -г ол.

 

Бодолт

Порпорцийн үндсэн чанарын дагуу өгөгдсөн харьцаанаас a, cb -гээр илэрхийлээд тэгшитгэлийг бодно. Асуудал үүсвэл ЭЕШ 2013 A-3 бодлогыг хар.

Хариу

54

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 2.010

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 492

 

Бодлого 2.119

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 3

 

Бодлого 2.082

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 229

 

Бодлого 2.080

[-252; 299) интервал дахь 18-д үлдэгдэлгүй хуваагддаг бүх тоонуудын нийлбэрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 273