Бодлого 7.103

тоог a -гаар илэрхийл. (ЭЕШ, 2018, A-34)

тоог a -гаар илэрхийл.

 

Бодолт

Логарифмыг шинэ суурьт шилжүүлэх томьёогоор 5 суурьт шилжүүлбэл бүгд тодорхой болоод ирнэ. ЭЕШ 2018 D-34 бодлогыг хар.

Хариу

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 7.061

Нээгдсэн тоо : 486

 

Бодлого 7.034

Нээгдсэн тоо : 467

 

Бодлого 7.070

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 318

 

Бодлого 7.038

тооны аравтын бичлэгийн цифрүүдийн нийлбэрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 456