Бодлого 8.028

Зөв хариуг ол. (ЭЕШ, 2010, А-5)

Дугуйд таван радиус татаж, түүнийг таван секторт хуваажээ. Дугуй дотроос 21 цэг санамсаргүй сонгоход аль нь ч радиус дээр оршихгүй байв. Дараах өгүүлбэрүүдийн аль нь үнэн бэ?

  1. Зарим сектор хамгийн цөөндөө 5 цэг агуулна
  2. Зарим сектор хамгийн олондоо 3 цэг агуулна
  3. Зарим хөрш хоёр сектор нийт 9-өөс цөөнгүй цэг агуулна
 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 8.036

тэгшитгэл бод.

Нээгдсэн тоо : 489

 

Бодлого 8.018

задаргааны хамгийн их нэмэгдхүүн бол a, b, c -г ол.

Нээгдсэн тоо : 447

 

Бодлого 8.004

задаргааны 4 ба 2-р нэмэгдхүүнүүд 5:1 харьцаатай бол 4-р нэмэгдхүүн нь a гийн ямар утганд b гээс 20 дахин их байх вэ?

Нээгдсэн тоо : 504

 

Бодлого 8.017

гэдгийг батал

Нээгдсэн тоо : 456