Бодлого 11.026

Утгыг ол. (ЕШ 2010 А-18)

илэрхийллийн утгыг тооцоол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 11.035

бол 5cosα -г ол.

Нээгдсэн тоо : 467

 

Бодлого 11.004

бол a-г ол.

Нээгдсэн тоо : 477

 

Бодлого 11.022

Нээгдсэн тоо : 492

 

Бодлого 11.018

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 421