Бодлого 7.035

Шийдүүдийн үржвэрийг ол. (ЕШ 2014 A-21)

системийн шийдүүд x0 ба y0 бол x0·y0=?

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 7.060

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 735

 

Бодлого 7.014

бол a -г ол.

Нээгдсэн тоо : 468

 

Бодлого 7.051

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 794

 

Бодлого 7.073

утгыг олоорой.

Нээгдсэн тоо : 341