Бодлого 15.028

Уламжлалын x=3 цэг дээрх утгыг ол.

функцийн уламжлалын x=3 цэг дээрх утгыг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 15.042

y=-4x-11 шулуун функцийн шүргэгч бол шүргэлтийн цэгийн абциссыг ол.

Нээгдсэн тоо : 222

 

Бодлого 15.008

O(0,0) цэгийг дайруулан y=lnx функцын графикт шүргэгч шулуун тат.

Нээгдсэн тоо : 501

 

Бодлого 15.026

функцийн графикийн x0=e цэгт дээрх шүргэгчийн тэгшитгэлийг бич.

Нээгдсэн тоо : 518

 

Бодлого 15.049

бол -ийг ол.

Нээгдсэн тоо : 120