Бодлого 3.056

Тэгшитгэлийг бод

тэгшитгэлийг бод.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.029

a ба b нь 5x2+x-2=0 тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 522

 

Бодлого 3.099

тэгшитгэлийн язгуурууд x1 , x2 , x3 бол

Нээгдсэн тоо : 13

 

Бодлого 3.043

тоо нэг язгуур нь болдог тэгшитгэл аль нь вэ?

Нээгдсэн тоо : 506

 

Бодлого 3.016

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 538