Бодлого 11.031

Утгыг ол.

бол tg2α -г ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 11.045

-ийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 455

 

Бодлого 11.014

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 444

 

Бодлого 11.041

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 474

 

Бодлого 11.059

Хэрэв

Нээгдсэн тоо : 33