Бодлого 11.042

Утгыг ол.

илэрхийллийг нийлбэрт шилжүүлбэл болох бол a, b, c -г ол

 

Бодолт

Косинусын үржвэрийг нийлбэрт шилжүүлэх томьёоны дагуу илэрхийлэл болох бөгөөд косинус тэгш функц тул байна. Ингээд өгөгдсөн илэрхийлэл байна.

Хариу
a=3; b=4; c=2;

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 11.052

бол байна.

Нээгдсэн тоо : 185

 

Бодлого 11.046

Нээгдсэн тоо : 327

 

Бодлого 11.023

-ийг градусаар илэрхийл.

Нээгдсэн тоо : 428

 

Бодлого 11.007

илэрхийллийг хялбарчилаад утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 460