Бодлого 1.021

Илэрхийллийн утгыг ол.

илэрхийллийн утгыг ол.

 

Бодолт

Бодлого бодож сурах анхны алхам бол арифметикийн үйлдлүүдийг бүрэн эзэмших юм. Эдгээр үйлдлүүдийг сурагчид бага ангидаа үздэг болохоор зарим нэгэн дүрмийг мартах явдал элбэг гаргадаг. Та энэ бодлогыг өөрөө бодох гээд үзээрэй. Хэрвээ алдаа гаргавал ийм төрлийн бодлогууд бодож дадлагжих хэрэгтэй.
Энэ бодлогод аравтын болон энгийн бутархай үйлдлүүд орсон нь сайн дадлага болно. Өгөгдсөн илэрхийллийг A гэж тэмдэглэе. Эхлээд хүртвэрт байгаа бутархайнуудыг бүхэл бутархай хэсгээр нь харин хуваарийн бутархайнуудын хуваалтыг энгийн бутархай байдлаар бичэн хувиргалтыг хийвэл

болно. Энд энгийн бутархайг бүхэл бутархай хэсгээр салгаж байгаа сайн анхаарах хэрэгтэй. Хаалтанд аваад дараа нь хаалтаа задалбал илүү ойлгомжтой. Хуваарийн аравтын бутархайнуудыг бүхэл тоо болгох хэмжээний тоогоор хүртвэр хуваарийг хоёуланг үржүүлнэ. Одоо хүртвэрийг ерөнхий хуваарт оруулаад бодолтоо үргэлжлүүлбэл

гарна. Хуваах үйлдлээ хийхдээ эхний бутархайг засагдах бутархай болговол амархан бөгөөд ойлгомжтой. Ингээд өгөгдсөн илэрхийлэл

хариутай байх нь. Бодолтыг хийхдээ хураагдах боломжийг аль болохоор ашиглах хэрэгтэй. Тэгвэл сүүлийн тооцоог хийх үйлдэл энгийн байх болно. Ийм төрлийн бодлого элсэлтийн шалгалтанд ирэх бүрэн боломжтой. Энэ бодлого арифметикийн сэдвийг бараг бүрэн хамарсан сайн жишээ шүү.

Хариу
365,625

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 1.003

Усан дээр алим хөвж байв. Гэхдээ алимны 1/5 хэсэг нь усан дээр 4/5 хэсэг нь усан доор байсан. Алимны усан доорх хэсгийг 120 грамм/мин хурдтайгаар загас, харин усан дээрх хэсгийг 60 грамм/мин хурдтайгаар шувуу нэгэн зэрэг идэж эхэлсэн. Алимны хичнээн хэсгийг загас, хичнээн хэсгийг шувуу идэх вэ ?

Нээгдсэн тоо : 745

 

Бодлого 1.022

илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 592

 

Бодлого 1.020

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 1595

 

Бодлого 1.025

илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 759