Бодлого 10.037

Пирамидын эзэлхүүнийг ол.

ABCDA1B1C1D1 тэгш өнцөгт паралелпипедын AD=12, AB=5, AA1=8. Харин M цэг AA1 ирмэг дээр байрлах бөгөөд AM=5 бол MB1C1D пирамидын эзэлхүүнийг ол.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.011

зөв призм өгөгдсөн. -үүд нь призмийн хажуу ирмэгүүд. ирмэг дээр орших төвтэй бөмбөрцөг ирмэгийг M цэгт огтлон суурийн хавтгай ABC ба CBB1 хавтгайг шүргэнэ.
бол призмийн хажуу гадаргын талбай байна.

Нээгдсэн тоо : 520

 

Бодлого 10.055

O(0,0,0), A(1,0,0), B(0,2,0), C(0,0,3) бол OABC пирамидын эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 9

 

Бодлого 10.007

Тэгш паралелпипедын суурийн талууд a, b бөгөөд талуудын хоорондох хурц өнцөг нь 60°. Суурийн их диагнал нь паралелпипедын бага диагналтай тэнцүү бол паралелпипедын эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 561

 

Бодлого 10.035

a талтай зөв тетраэдрийн эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 626