Бодлого 10.045

Таслстуудын хамгийн урт диагоналийг ол.

Тэгш өнцөгт ABCDA1B1C1D1 паралелпепидын гурван хэмжээсийн нийлбэр 40 харин AB:AA1:AD=2:2:4 бол паралелпепидын таслстуудын хамгийн урт диагоналийг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.040

SABCD дөрвөн өнцөгт пирамидын суурь талуудтай ABCD тэгш өнцөгт. Харин пирамидын хажуу ирмэгүүд бол SA -г пирамидын өндөр гэдгийг батлаад SC шулуун болон ASB хавтгай хоорондох өнцгийг ол.

Нээгдсэн тоо : 485

 

Бодлого 10.020

SABC пирамидын ASB, ASC өнцгүүд нь . BSC өнцөг тэгш, SB=a болно. Тэгвэл байна.

Нээгдсэн тоо : 583

 

Бодлого 10.008

Зөв дөрвөн өнцөгт призмийн дээд суурийн төв, доод суурийн талуудын дундаж нь призмд багтсан V эзэлхүүнтэй пирамидын оройнууд бол призмийн эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 618

 

Бодлого 10.054

Өндөр нь 2, суурийн диаметр нь 5 байх конус өгөгдөв.

  1. Конусын эзэлхүүн байна.
  2. Уг конуст зөв гурвалжин призм багтааж, суурийн гурвалжны талыг x гэвэл призмийн өндөр нь болно.
  3. Дээрх багтсан призмийн авч болох хамгийн их эзэлхүүн байна.

Нээгдсэн тоо : 29