Бодлого 10.045

Таслстуудын хамгийн урт диагоналийг ол.

Тэгш өнцөгт ABCDA1B1C1D1 паралелпепидын гурван хэмжээсийн нийлбэр 40 харин AB:AA1:AD=2:2:4 бол паралелпепидын таслстуудын хамгийн урт диагоналийг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.036

Цилиндрийн радиус 5 см ба түүний өндөр 8 см бол түүний квадрат хэлбэртэй огтлол тэнхлэгээс ямар зайд хийгдэх вэ?

Нээгдсэн тоо : 586

 

Бодлого 10.001

Зөв тетраэдрийн талуудыг багтаасан тойргийн радиус R бол түүний эзэлхүүнийг ол.

Нээгдсэн тоо : 3964

 

Бодлого 10.048

Тэгш өнцөгт параллелепипедын диагнал түүний 3 ба 4 хэмжээтэй талстад 60 градусын өнцгөөр налсан бол диагоналын урт хэд вэ?

Нээгдсэн тоо : 118

 

Бодлого 10.016

Зөв гурвалжин пирамидадын апофемуудын хоорондох өнцөг 90° харин хажуу ирмэг l=6 тэнцүү бол пирамидын хажуу гадаргуун талбай байна.

Нээгдсэн тоо : 575