Бодлого 10.045

Таслстуудын хамгийн урт диагоналийг ол.

Тэгш өнцөгт ABCDA1B1C1D1 паралелпепидын гурван хэмжээсийн нийлбэр 40 харин AB:AA1:AD=2:2:4 бол паралелпепидын таслстуудын хамгийн урт диагоналийг ол.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 10.014

Зэрэгцээ орших ирмэгүүд нь оройдоо 60° өнцөг үүсгэсэн 3 өндөртэй зөв дөрвөн өнцөгт пирамидын эзэлхүүн тэнцүү.

Нээгдсэн тоо : 2482

 

Бодлого 10.065

Өндөр нь 2, суурийн диаметр нь 5 байх конус өгөгдөв.

  1. Конусын эзэлхүүн байна.
  2. Уг конуст зөв гурвалжин призм багтааж, суурийн гурвалжны талыг x гэвэл призмийн өндөр нь болно.
  3. Дээрх багтсан призмийн авч болох хамгийн их эзэлхүүн байна.

Нээгдсэн тоо : 19

 

Бодлого 10.053

Тэгш өнцөгт параллелопипед хэлбэртэй саванг хэрэглэсний дараа урт, өргөн, өндөр нь тус бүр 30% -иар багассан бол гадаргуйн талбай нь хэдэн хувиар багассан бэ?

Нээгдсэн тоо : 71

 

Бодлого 10.018

KLM суурьтай, KL=1, KK1=d талтай KLL1K1 тэгш өнцөгт хажуу бүхий KLMK1L1M1 призм өгөгджээ. KL_|_KM, LMM1 , KMM1 хавтгайнуудын хоорондын өнцөг 60°, бол утганд призмд түүний бүх талыг шүргэх шаарыг багтааж болно.

Нээгдсэн тоо : 798