Нүүр » Шатрын бодлогууд » Хоёр нүүдлийн мад

Хоёр нүүдлийн мад ( 9 )

Шатарт тодорхой байрлалаас өрсөлдөгчид мад өгөх аргыг сайн олж харж чадаж байвал их хэрэгтэй. Хоёр нүүдлийн мадыг олон харж чадаж байвал та шатар тоглож сурч байна гэсэн үг. Энгийн байрлалд хоёр нүдний мадыг амархан шийдэх ч хөлөг дээр олон шатрууд байх үед бодлого бас тийм амарханд орохгүй шүү.

Бодлого 31.009

Цагаан нүүнэ. 2 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 40

Нийтийн

 

 

Бодлого 31.008

Цагаан нүүнэ. 2 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 44

Төлбөртэй

 

 

Бодлого 31.007

Цагаан нүүнэ. 2 нүүдлийн мад

Нээгдсэн тоо: 130

Нийтийн

 

 

Бодлого 31.006

Цагаан эхлэн нүүнэ - 2 нүүдлийн мад.

Нээгдсэн тоо: 82

Нийтийн

 

 

Бодлого 31.005

2 нүүгээд мадла.

Нээгдсэн тоо: 110

Нийтийн

 

 

Бодлого 31.003

Цагаан нүүнэ. 2 нүүдлийн мад

Нээгдсэн тоо: 143

Нийтийн

 

 

Бодлого 31.002

Цагаан нүүнэ. 2 нүүдлийн мад

Нээгдсэн тоо: 100

Төлбөртэй

 

 

Бодлого 31.004

2 нүүгээд мадла.

Нээгдсэн тоо: 107

Бүртгүүлэх

 

 

Бодлого 31.001

2 нүүгээд мадла.

Нээгдсэн тоо: 134

Нийтийн