Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Өгөгдлийг боловсруулах функцуудыг ашиглах

Өгөгдлийг боловсруулах функцуудыг ашиглах

Програмчлалын хэлнүүдийн адилаар SQL нь өгөгдлийг боловсруулах функцуудтэй байдаг.
Функц гэдэг нь өгөдлүүдийг боловсруулах, удирдах ажиллагааг хөнгөвчилөхөд зориулагдсан үйлдлүүд юм. Функцын жишээгээр бид өмнөх хичээлд мөрийн араас хоосон тэмдэгтийг устгахад ашигласан RTRIM() функцыг нэрлэж болно.
Юуны өмнө функцыг хэрхэн ашиглах талаар авч үзэхээс өмнө SQL-д функц ашиглах нь тодорхой асуудал үүсгэдэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. Бүх ӨСУС-д дэмждэг SQL операторуудаас (жишээ нь SELECT) ялгаатай нь ӨСУС-д төрөл бүрийн функцуудыг ашигладаг. Зөвхөн цөөн тооны функцууд зарим ӨСУС-д ижилхэн хэлбэртэй байдаг. Гэхдээ бүх төрлийн функцууд ӨСУС бүрд байдаг хэдий ч тэдгээрийг ашиглах нь ихээхэн зөрөөтэй байдаг. ӨСУС-д функцын ялгаатай байдлыг доорх хүснэгтээс харна уу.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өргөтөгсөн нэгтгэл үүсгэх

Бид өмнө нь Тооцоологдох талбар үүсгэх хичээлд хүснэгтийн баганад завсарын нэр /alias/ хэрхэн өгөх тухай үзсэн. Үүнээс гадна SQL нь хүснэгтийн…

Нээгдсэн тоо : 922

Дэд шаардлагыг ашиглах

SELECT оператор нь SQL шаардлагыг илэрхийлнэ. Бидний өмнө үзсэн бүх SELECT операторууд нь өгөгдлийг нэг хүснэгтээс татах энгийн SQL шаардлага…

Нээгдсэн тоо : 743

SQL-ийн өргөтгөсөн боломжууд

Энэ хичээлээр бид SQL хэлний нилээд чухал болоод хүндхэн ойлголтууд болох хязгаарлалт, индекс, триггер гэсэн өгөгдлийг удирдах өргөтгөсөн боломжуудын талаар…

Нээгдсэн тоо : 1408

Өгөгдөл засварлах ба устгах

Ямар нэгэн хүснэгтийн өгөгдлийг засварлахдаа UPDATE операторыг ашигладаг. Энэ операторыг хоёр янзаар ашигладаг. Хүснэгтийн тодорхой бичлэгийг өөрчлөх Хүснэгтийн бүх бичлэгийг…

Нээгдсэн тоо : 828