Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Өргөтөгсөн нэгтгэл үүсгэх

Өргөтөгсөн нэгтгэл үүсгэх

Бид өмнө нь Тооцоологдох талбар үүсгэх хичээлд хүснэгтийн баганад завсарын нэр /alias/ хэрхэн өгөх тухай үзсэн. Үүнээс гадна SQL нь хүснэгтийн нэрэнд завсарын нэр /alias/ олгох боломжой байдаг. Энэ нь дараах хоёр үндсэн шалтгаантай.

  1. SQL-ийн илүү богино бичлэг
  2. Нэг SELECT операторт нэг хүснэгтийг олон дахин ашиглах боломжийг нээнэ

Дараах операторыг авч үзье

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

SQL шаардлагыг хэрхэн ажлуулах вэ?

Хичээлүүдэд гарч байгаа жишээнүүдийг туршин үзэх MicroSoft Access баазаа татан авсан уу. Хэрвээ аваагүй бол эндээс татан аваарай. Энэ хичээлээр SQL…

Нээгдсэн тоо : 1717

Өгөгдлийг эрэмбэлэх

SQL-операторт эрэмбэлэх дарааллыг зааж өгөөгүй бол өгөгдлийг хүснэгтэд байгаа байрлалын дагуу татан ирнэ. Энэ нь бичлэгүүд хүснэгтэд нэмэгдсэн дараалал байж…

Нээгдсэн тоо : 1291

Хосолсон шаардлагууд

Дийлэнх SQL шаардлага нь нэг болон хэсэг хүснэгтүүдээс өгөгдөл татахдаа нэг оператор ашигладаг. Үүнээс гадна SQL нь SELECT операторыг олон…

Нээгдсэн тоо : 783

Өгөгдлүүдийг дүгнэх

Хааяа өгөгдлүүдийг жагсаалтаар татахгүйгээр дүгнэх шаардлага гардаг. Энэ зорилгоор SQL-д тусгай функцууд байдаг. Эдгээр функцуудыг ашигласан SQL шаардлагуудыг тайлан мэдээ,…

Нээгдсэн тоо : 708