Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Дэд шаардлагыг ашиглах

Дэд шаардлагыг ашиглах

SELECT оператор нь SQL шаардлагыг илэрхийлнэ. Бидний өмнө үзсэн бүх SELECT операторууд нь өгөгдлийг нэг хүснэгтээс татах энгийн SQL шаардлага байсан.

Шаардлага – Ямар нэгэн SQL операторыг хэлнэ. Гэхдээ энэ хэллэг нь голдуу SELECT операторт хамаарагдана.

SQL хэлэнд дэд шаардлага үүсгэж болдог. Яагаад дэд шаардлага хэрэгтэй болсон вэ? Энэ ойлголтыг жишээгээр тайлбарлах нь илүү.

Санамж: MySQL ӨСУС-ийн 4.1 ээс дээш хувилбар дэд шаардлагыг дэмждэг

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

SQL шаардлагыг хэрхэн ажлуулах вэ?

Хичээлүүдэд гарч байгаа жишээнүүдийг туршин үзэх MicroSoft Access баазаа татан авсан уу. Хэрвээ аваагүй бол эндээс татан аваарай. Энэ хичээлээр SQL…

Нээгдсэн тоо : 1676

Үзүүлбэр /view/ ашиглах

Үзүүлбэр /view/ - энэ бол виртуал хүснэгт. Хүснэгт өгөгдөл хадгалж байхад үзүүлбэр шаардлагууд хадгалж өгөгдлүүдийг хэрэгцээтэй үед татаж байдагт эдгээрийн…

Нээгдсэн тоо : 864

Үр дүнгийн өгөгдлүүд

Өмнөх хичээлээс бид хүснэгтийн өгөгдлүүдийн дүнг SQL статик функцээр хэрхэн авахыг мэдсэн. Гэхдээ бид өгөгдлүүдийн дүнг хүснэгтийн бүх бичлэгүүдийн хувьд…

Нээгдсэн тоо : 657

Өгөгдлийг татан авах

Өгөдлийн сангийн хүснэгтээс мэдээлэл татан авах операторыг SELECT гэдэг. SELECT оператороор хүснэгтээс мэдээлэл татахдаа дор хаяж юу татан авах гэж…

Нээгдсэн тоо : 995