Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Дэд шаардлагыг ашиглах

Дэд шаардлагыг ашиглах

SELECT оператор нь SQL шаардлагыг илэрхийлнэ. Бидний өмнө үзсэн бүх SELECT операторууд нь өгөгдлийг нэг хүснэгтээс татах энгийн SQL шаардлага байсан.

Шаардлага – Ямар нэгэн SQL операторыг хэлнэ. Гэхдээ энэ хэллэг нь голдуу SELECT операторт хамаарагдана.

SQL хэлэнд дэд шаардлага үүсгэж болдог. Яагаад дэд шаардлага хэрэгтэй болсон вэ? Энэ ойлголтыг жишээгээр тайлбарлах нь илүү.

Санамж: MySQL ӨСУС-ийн 4.1 ээс дээш хувилбар дэд шаардлагыг дэмждэг

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өгөгдлийг татан авах

Өгөдлийн сангийн хүснэгтээс мэдээлэл татан авах операторыг SELECT гэдэг. SELECT оператороор хүснэгтээс мэдээлэл татахдаа дор хаяж юу татан авах гэж…

Нээгдсэн тоо : 1007

Өгөгдөл нэмэх

SELECT оператор нь SQL-д хамгийн их хэрэглэгддэг команд. Гэхдээ үүний зэрэгцээ SQL-д их хэрэглэдэг 3 оператор байдаг бөгөөд эдгээрийг бид…

Нээгдсэн тоо : 816

Өгөгдлийг нөхцлөөр татах /шүүлтүүр тавих/

Өгөгдлийн сангийн хүснэгтүүд нь асар их мэдээллийг агуулж байдаг тул хүснэгтийн бүх мөрийг татах шаардлага бага гардаг. Ихэвчлэн хүснэгтийн мэдээллийн…

Нээгдсэн тоо : 741

Өгөгдөл засварлах ба устгах

Ямар нэгэн хүснэгтийн өгөгдлийг засварлахдаа UPDATE операторыг ашигладаг. Энэ операторыг хоёр янзаар ашигладаг. Хүснэгтийн тодорхой бичлэгийг өөрчлөх Хүснэгтийн бүх бичлэгийг…

Нээгдсэн тоо : 826