Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Хүснэгт үүсгэх түүнтэй ажиллах

Хүснэгт үүсгэх түүнтэй ажиллах

SQL хэл нь өгөгдлийн сангийн мэдээллүүдийг удирдаад зогсохгүй өгөгдлийн сан болон хүснэгтүүдтэй хамааралтай үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой байдаг. Хүснэгтийг үүсгэх хоёр янзын арга байдаг.

  1. Ихэнх ӨСУС нь өгөгдлийн санд хүснэгт үүсгэх, тэдгээрийг удирдах интерактив администраторын хэрэгсэлтэй байдаг.
  2. Хүснэгтүүдийг SQL хэлний операторуудын тусламжтайгаар удирдаж болно

Хүснэгтийг програмын аргаар үүсгэхдээ SQL хэлний CREATE TABLE операторыг ашиглана. Та интерактив хэрэгсэл ашиглан хүснэгтийг удирдах бүх ажиллагаа нь танд мэдэгдэхгүй боловч үнэндээ SQL хэлний операторуудыг ашиглан хийгддэг гэдгийг хэлэх нь зүйтэй.
Хүснэгтийг үүсгэх операторын бүхий л боломжийг үзэх нь манай хичээлийн зорилго биш. Бид зөвхөн үндсэн ойлголтыг үзэх болно. Таны ӨСУС-ийн онцлогоос хамаарсан нэмэлт боломжуудын тухай мэдэхийг хүсвэл ӨСУС-ийн бичиг баримтыг сайтар үзээрэй.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өгөгдлийг өргөтгөсөн нөхцлөөр татах

Өмнөх хичээлд үзсэн жишээнүүд нь бүгд өгөгдлүүдийг зөвхөн ганцхан нөхцлөөр татан авч байсан билээ. Тэгвэл WHERE –д AND эсвэл OR…

Нээгдсэн тоо : 651

Үр дүнгийн өгөгдлүүд

Өмнөх хичээлээс бид хүснэгтийн өгөгдлүүдийн дүнг SQL статик функцээр хэрхэн авахыг мэдсэн. Гэхдээ бид өгөгдлүүдийн дүнг хүснэгтийн бүх бичлэгүүдийн хувьд…

Нээгдсэн тоо : 618

SQL шаардлагыг хэрхэн ажлуулах вэ?

Хичээлүүдэд гарч байгаа жишээнүүдийг туршин үзэх MicroSoft Access баазаа татан авсан уу. Хэрвээ аваагүй бол эндээс татан аваарай. Энэ хичээлээр SQL…

Нээгдсэн тоо : 1634

Өргөтөгсөн нэгтгэл үүсгэх

Бид өмнө нь Тооцоологдох талбар үүсгэх хичээлд хүснэгтийн баганад завсарын нэр /alias/ хэрхэн өгөх тухай үзсэн. Үүнээс гадна SQL нь хүснэгтийн…

Нээгдсэн тоо : 838