Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Хүснэгт үүсгэх түүнтэй ажиллах

Хүснэгт үүсгэх түүнтэй ажиллах

SQL хэл нь өгөгдлийн сангийн мэдээллүүдийг удирдаад зогсохгүй өгөгдлийн сан болон хүснэгтүүдтэй хамааралтай үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой байдаг. Хүснэгтийг үүсгэх хоёр янзын арга байдаг.

  1. Ихэнх ӨСУС нь өгөгдлийн санд хүснэгт үүсгэх, тэдгээрийг удирдах интерактив администраторын хэрэгсэлтэй байдаг.
  2. Хүснэгтүүдийг SQL хэлний операторуудын тусламжтайгаар удирдаж болно

Хүснэгтийг програмын аргаар үүсгэхдээ SQL хэлний CREATE TABLE операторыг ашиглана. Та интерактив хэрэгсэл ашиглан хүснэгтийг удирдах бүх ажиллагаа нь танд мэдэгдэхгүй боловч үнэндээ SQL хэлний операторуудыг ашиглан хийгддэг гэдгийг хэлэх нь зүйтэй.
Хүснэгтийг үүсгэх операторын бүхий л боломжийг үзэх нь манай хичээлийн зорилго биш. Бид зөвхөн үндсэн ойлголтыг үзэх болно. Таны ӨСУС-ийн онцлогоос хамаарсан нэмэлт боломжуудын тухай мэдэхийг хүсвэл ӨСУС-ийн бичиг баримтыг сайтар үзээрэй.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

SQL шаардлагыг хэрхэн ажлуулах вэ?

Хичээлүүдэд гарч байгаа жишээнүүдийг туршин үзэх MicroSoft Access баазаа татан авсан уу. Хэрвээ аваагүй бол эндээс татан аваарай. Энэ хичээлээр SQL…

Нээгдсэн тоо : 1723

Өгөгдлийг татан авах

Өгөдлийн сангийн хүснэгтээс мэдээлэл татан авах операторыг SELECT гэдэг. SELECT оператороор хүснэгтээс мэдээлэл татахдаа дор хаяж юу татан авах гэж…

Нээгдсэн тоо : 1008

Курсорыг ашиглах

SQL-ийн өгөгдөл татах үйлдэл нь үр дүнгийн олонлог гэж нэрлэгдэх мөрийн цуглуулгатай ажилладаг. Өгөгдөл татах операторын нөхцлөөс хамааран үр дүнгийн…

Нээгдсэн тоо : 893

Өгөгдөл нэмэх

SELECT оператор нь SQL-д хамгийн их хэрэглэгддэг команд. Гэхдээ үүний зэрэгцээ SQL-д их хэрэглэдэг 3 оператор байдаг бөгөөд эдгээрийг бид…

Нээгдсэн тоо : 819