Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Өгөгдөл нэмэх

Өгөгдөл нэмэх

SELECT оператор нь SQL-д хамгийн их хэрэглэгддэг команд. Гэхдээ үүний зэрэгцээ SQL-д их хэрэглэдэг 3 оператор байдаг бөгөөд эдгээрийг бид ашиглаж сурсан байх ёстой. Эдгээрийн нэг нь INSERT гэх ба нэрнээсээ л оператор нь өгөгдлийн сангийн хүснэгтэд бичлэг нэмэж оруулахад ашиглагдах нь ойлгомжтой. Бичлэг нэмэх хэдэн аргууд байдаг.

  • Нэг бүтэн мөр нэмэх
  • Нэг мөрийн хэсгийг нэмэх
  • Шаардлагын үр дүнг нэмэх

Санамж:  Клиент-сервер бүтэцтэй сиситемд INSERT ашиглахын тулд ӨСУС-д хандах онцгой эрхтэй байхыг шаардаж магадгүй. Ийм эрх танд байгаа эсэхийг шалгаарай.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Өгөгдлийг эрэмбэлэх

SQL-операторт эрэмбэлэх дарааллыг зааж өгөөгүй бол өгөгдлийг хүснэгтэд байгаа байрлалын дагуу татан ирнэ. Энэ нь бичлэгүүд хүснэгтэд нэмэгдсэн дараалал байж…

Нээгдсэн тоо : 1291

Өгөгдлийг өргөтгөсөн нөхцлөөр татах

Өмнөх хичээлд үзсэн жишээнүүд нь бүгд өгөгдлүүдийг зөвхөн ганцхан нөхцлөөр татан авч байсан билээ. Тэгвэл WHERE –д AND эсвэл OR…

Нээгдсэн тоо : 689

Хүснэгт үүсгэх түүнтэй ажиллах

SQL хэл нь өгөгдлийн сангийн мэдээллүүдийг удирдаад зогсохгүй өгөгдлийн сан болон хүснэгтүүдтэй хамааралтай үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой байдаг. Хүснэгтийг үүсгэх хоёр…

Нээгдсэн тоо : 1230

Үр дүнгийн өгөгдлүүд

Өмнөх хичээлээс бид хүснэгтийн өгөгдлүүдийн дүнг SQL статик функцээр хэрхэн авахыг мэдсэн. Гэхдээ бид өгөгдлүүдийн дүнг хүснэгтийн бүх бичлэгүүдийн хувьд…

Нээгдсэн тоо : 679