Нүүр » Программчлал » SQL хэл » Багцын /transaction/ боловсруулалт

Багцын /transaction/ боловсруулалт

Багцын боловсруулалт нь SQL үйлдлүүдийн багц нэг бол бүгд биелэгдэнэ эс бол бүгд биелэгдэхгүй гэсэн зарчмаар өгөгдлийн сангийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж өгдөг.

Шинэ захиалга нэмэх үйлдэл нь дараах алхамуудаас бүрдэнэ.

  • Өгөдлийн санд харилцагчийн тухай мэдээлэл байгаа эсэхийг шалгана. Хэрвээ мэдээлэл байхгүй бол нэмнэ
  • Харилцагчийн дугаарыг авна
  • Orders хүснэгтэд харилцагчийн хүснэгттэй холбоо бүхий харилцагчийн дугаар бүхий шинэ мөр нэмнэ
  • Orders  хүснэгтэд нэмэгдсэн шинэ мөрөөс захиалгын дугаарыг авна
  • Захиалгад орсон бараа бүрээр OrderItems хүснэгтэд захиалгын дугаараар Orders  хүснэгттэй, бүтээгдхүүний дугаараар Products хүснэгттэй холбогдсон шинэ мөрийг нэмнэ

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Хадгалсан процедуртай ажиллах

Бидний энд хүртэл үзсэн SQL үйлдлүүд нь нэг оператораар нэг буюу хэсэг хүснэгтэд хандаж байснаараа энгийн байсан. Гэхдээ SQL үйлдлүүд…

Нээгдсэн тоо : 817

Өргөтөгсөн нэгтгэл үүсгэх

Бид өмнө нь Тооцоологдох талбар үүсгэх хичээлд хүснэгтийн баганад завсарын нэр /alias/ хэрхэн өгөх тухай үзсэн. Үүнээс гадна SQL нь хүснэгтийн…

Нээгдсэн тоо : 918

Нөхцөлд /шүүлтүүр/ мета тэмдэгт ашиглах нь

Өмнөх хичээлүүдэд бид тодорхой утгаар хайлтыг хийх талаар үзсэн. Бидэнд bean bag гэсэн үг багтаасан нэртэй бүтээгдхүүн байгаа эсэхийг хайх…

Нээгдсэн тоо : 723

Хүснэгт үүсгэх түүнтэй ажиллах

SQL хэл нь өгөгдлийн сангийн мэдээллүүдийг удирдаад зогсохгүй өгөгдлийн сан болон хүснэгтүүдтэй хамааралтай үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой байдаг. Хүснэгтийг үүсгэх хоёр…

Нээгдсэн тоо : 1230