Нүүр » Математик » Үндсэн курс » Арк функц мангас гэж үү?

Арк функц мангас гэж үү?

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс гэдэг ойлголтоос сурагчид нилээд айдаг. Эдгээр ухагдхууныг сайтар ойлгоогүйн улмаас түүнийг ашиглах, тэдгээртэй холбогдолтой бодлого бодохоос зайлсхийдэг. Өөрөөр хэлбэл айнаа л гэсэн үг. Гэхдээ эдгээр нь ойлгосон хүндээ тригнометрийн тэгшитгэлийг бодоход асар тус болдог энгийн л ойлголтууд гэдгийг та энэ хичээлийн эцэст мэдэн авах болно.
Синус, косинус, тангенс, котангенс талаар мэдэж байхад илүүдэхгүй. Тэдгээрийн зарим өнцгүүдийн утгууд гээд хамгийн ерөнхий зүйлийг мэдэж байхад асуудал үүсэхгүй ойлгоно.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тригнометрийн функцын утгыг тогтоох

Геометрийн бодлого, тригнометрийн илэрхийлэл, тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш зэргийг бодох үед өнцгүүд 0, 30, 45, 60, 90 градусаар өгөгдөх нь их…

Нээгдсэн тоо : 6947

Математик индукц

Натурал n тооноос хамаарсан тодорхой шинжийг батлах хэрэгтэй боллоо гэж бодъё. Энэ шинж нь томьёо, адитгал, тэнцэл биш, нотолгоо байж…

Нээгдсэн тоо : 5911

Шаар, цилиндр, конусын шүргэгч хавтгай

Ямар нэгэн муруй хавтгай дээр /Зур. 94/ A, B, C гэсэн гурван цэг байна гэж үзээд эдгээр цэгүүдийг дайруулан P…

Нээгдсэн тоо : 1042

Бодлого бодож сурах нь IV

Илэрхийллийг үржигдхүүнд задлах 4 дэх аргад квадрат гурван гишүүнтийг задлах ордог тухай бид Бодлого бодож сурах нь I хичээлд дурдсан…

Нээгдсэн тоо : 1606