Нүүргүй хүү I

Шатар тоглож сурахад нилээд хичээл зүтгэл хэрэгтэй. Шатрын онолд суралцах нь та шатар тоглох чадвараа хурдан дээшлүүлэх чухал хүчин зүйлс. Иймээс бид сайтын энэ хэсэгт А.Нимцовичийн "Миний систем" орчуулан оруулж байгаа билээ. Энэ удаад шатрын онолын чухал элемент болох нүүргүй хүүний талаар авч үзэх болно. Материал нилээд их тул хэдэн хэсэг болгон нийтлэнэ.

Нэг. Хүүний давуу. Дэвшигч. Нүүргүй хүү үүсэх. Дэвшигчийн дүрэм. Хүүний өөрийн шугам ба зэргэлдээх шугамуудад түүний өмнө өрсөлдөгчийн хүү байхгүй бол түүнийг нүүргүй хүү гэдэг. Ийм хүү саадгүйгээр бэрс гарахаар явах боломжтой.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Тэрэгний нээлттэй шугам

Шатар тоглож сурахын тулд түүний нүүдлээс гадна стратегийн элементүүдийг сайн ойлгон тоглолтын явцад тогтсон дүрмүүдийг зөв хэрэглэж сурсан байх хэрэгтэй.…

Нээгдсэн тоо : 630

Жишээ өргүүд II

Онолын мэдлэгээ практикт хэрэглэж сурахад өөрийн болоод бусад хүмүүсийн тоглолтыг судлан суралцах бол шалгарсан арга гэдгийг Нимцович өөрийн номондоо тэмдэглэсэн…

Нээгдсэн тоо : 466

Сатааруулах комбинац II

Сатааруулах комбинаци өргөн сэдэв бөгөөд тэдний нэг нь сүүлийн шугамд мадлах (хөндий мад) юм. Энэ төрлийн комбинаци нь бусадтайгаа адилаар…

Нээгдсэн тоо : 805

Хүүний гинж дэх тэмцлийн тухай.

Хүүний гинж стратегийн элементийн талаар үргэлжлүүлэн танилцуулъя. Энэ сэдэв нилээд том, ойлголт нарийн учраас Нимцович өөрийн "Миний систем" номондоо нилээд…

Нээгдсэн тоо : 320