Нүүр » Программчлал » C# хэл » Task классыг ашиглан алдааны боловсруулалт хийх

Task классыг ашиглан алдааны боловсруулалт хийх

Өмнөх хичээлүүдэд бид

  • Олон урсгал гэж юу болох, түүнийг үүсгэн ажиллах
  • Invoke аргын ажиллагааны зарчим, делегатыг дамжуулах механизм
  • Invoke аргын дээд түвшингийн багцлалт болох SynchronizationContext класс
  • Олон урсгалыг хэрэгжүүлэхэд машины нөөцийг урсгалын багцлалтаар хэрхэн хэмнэх
  • Олон урсгалыг хэрэгжүүлэх дээд түвшиний BackgroundWorker, Task классууд
  • Олон урсгалыг бараг синхрон код байдлаар хэрэгжүүлэх async/await түлхүүр үгүүд

гэх мэтийн олон чухал ухагдхуунуудыг үзсэн. Энэ удаагийн хичээлээр Task классыг ашиглан алдааны боловсруулалт, үйлдлийн цуцлалтыг хэрхэн хийхийг авч үзье.

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Entity Framework -ийг ашиглах

Entity Framework -ийн талаарх өмнөх хоёр хичээлд бид технологийн талаарх ойлголт, өгөгдлийн санд уламжлалт аргачлалаар хандах програмын кодыг хийсэн. Энэ…

Нээгдсэн тоо : 463

Polymorphism - полиморфизм

Обьект хандлагат програмчлал encapsulation - хайрцаглалт, inheritance - удамшилт, polymorphism - полиморфизм гэсэн гурван үндсэн зарчим дээр суурилдаг гэдгийг өмнөх…

Нээгдсэн тоо : 704

BackgroundWorker классаар урсгалтай ажиллах

Өмнөх хичээлүүдэд ашигласан графикийн интерфейстэй програмд олон урсгалын хэрэгжүүлэлтийг өөр аргуудаар хэрхэн хийж болохыг харцгаая. WinForms санд дэвсгэр эсхүл нүүр…

Нээгдсэн тоо : 204

Програм зохиох жишээ 2

Энэ хичээлээр бол C# хэл дээр програм зохиох жишээ хичээлийн үргэлжлэл юм. Програм зохиох жишээ 1 хичээлд бид програм юу…

Нээгдсэн тоо : 942