Бодлого 3.024

Хамгийн бага утгатай байх вэ? (Физик техникийн анги, 2014)

Хэрвээ x1, x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол a параметрийн ямар утганд хамгийн бага утгатай байх вэ?

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.003

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 563

 

Бодлого 3.090

тэгшитгэлийн системийг бод.

Жич: Системийг бодоод үзээрэй. Ямар ч шалгалт шүүлэгт орж ирэх өндөр магадлалтай шүү.

Нээгдсэн тоо : 170

 

Бодлого 3.020

тэгшитгэлийг бодоход гэсэн хариу гарсан бол b, c, d -г ол.

Нээгдсэн тоо : 564

 

Бодлого 3.030

тэгшитгэлийг бодъё. Тэгшитгэлийн тодорхойлогдох муж нь гэж орлуулбал анхны тэгшитгэл тэгшитгэлд шилжинэ. Эндээс гэж гарах ба t2<0 тул нөхцөлд тохирохгүй. Орлуулгаа буцаан бодвол тэгшитгэлийн шийд гэж гарна.

Нээгдсэн тоо : 485