Бодлого 3.024

Хамгийн бага утгатай байх вэ? (Физик техникийн анги, 2014)

Хэрвээ x1, x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол a параметрийн ямар утганд хамгийн бага утгатай байх вэ?

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.077

тэгшитгэлийн шийдийг ол.

Нээгдсэн тоо : 522

 

Бодлого 3.026

функцын графикууд хоёр цэгт огтлолцоно. Эдгээр цэгүүдийг дайран өнгөрөх шулууны тэгшитгэл бол a, b, c, d -г ол.

Нээгдсэн тоо : 497

 

Бодлого 2.033

хялбарчил

Нээгдсэн тоо : 608

 

Бодлого 3.055

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 746