Бодлого 3.024

Хамгийн бага утгатай байх вэ? (Физик техникийн анги, 2014)

Хэрвээ x1, x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол a параметрийн ямар утганд хамгийн бага утгатай байх вэ?

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 2.033

хялбарчил

Нээгдсэн тоо : 566

 

Бодлого 3.035

системийг Гауссын аргаар бод.

Нээгдсэн тоо : 594

 

Бодлого 3.052

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 576

 

Бодлого 3.028

тэгшитгэлийн язгуурыг ол

Нээгдсэн тоо : 478