Бодлого 11.012

Илэрхийллийг хялбарчил

илэрхийллийн хялбарчил.

 

Бодолт

Сөрөг зэргийн томьёо ёсоор болно. Одоо гэдгийг харгалзан үзээд ерөнхий хуваарьт орлуулбал

Одоо үржвэрүүд квадратуудын ялгавар болж байгаа тул

гарна.

Хариу
sin2x

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 11.034

бол tgα -г ол.

Нээгдсэн тоо : 490

 

Бодлого 11.055

ба бол sinα=?

Нээгдсэн тоо : 181

 

Бодлого 11.005

-г ол.

Нээгдсэн тоо : 465

 

Бодлого 11.054

бол tg2α -г ол.

Нээгдсэн тоо : 197