Бодлого 11.012

Илэрхийллийг хялбарчил

илэрхийллийн хялбарчил.

 

Бодолт

Сөрөг зэргийн томьёо ёсоор болно. Одоо гэдгийг харгалзан үзээд ерөнхий хуваарьт орлуулбал

Одоо үржвэрүүд квадратуудын ялгавар болж байгаа тул

гарна.

Хариу
sin2x

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 11.024

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 381

 

Бодлого 11.029

илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 436

 

Бодлого 11.042

илэрхийллийг нийлбэрт шилжүүлбэл болох бол a, b, c -г ол

Нээгдсэн тоо : 467

 

Бодлого 11.001

бол a, b, c, d -г нөх.

Нээгдсэн тоо : 447