Бодлого 11.012

Илэрхийллийг хялбарчил

илэрхийллийн хялбарчил.

 

Бодолт

Сөрөг зэргийн томьёо ёсоор болно. Одоо гэдгийг харгалзан үзээд ерөнхий хуваарьт орлуулбал

Одоо үржвэрүүд квадратуудын ялгавар болж байгаа тул

гарна.

Хариу
sin2x

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 11.020

Нээгдсэн тоо : 479

 

Бодлого 11.044

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 549

 

Бодлого 11.038

илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 476

 

Бодлого 11.054

бол tg2α -г ол.

Нээгдсэн тоо : 231