Бодлого 3.008

Тэгшитгэлийг бод

тэгшитгэлийг бод.

 

Материал төлбөртэй тул та тусгай эрхтэй байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.024

Хэрвээ x1, x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол a параметрийн ямар утганд хамгийн бага утгатай байх вэ?

Нээгдсэн тоо : 725

 

Бодлого 3.086

тэгшитгэлийн язгуурууд x1, x2, x3 бол

Нээгдсэн тоо : 263

 

Бодлого 3.006

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 581

 

Бодлого 3.062

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 666