Бодлого 8.032

Хувилбарын тоо хэд байх вэ?

Сейфний түлхүүр 6 цифрээс бүрдэнэ. Түлхүүрийн цифрүүдийг дараалуулан оруулахаас гадна түлхүүрт цифрүүд давхардаж болно. Тэгвэл түлхүүр зохиох боломжит хувилбарын тоо хэд байх вэ?

 

Материалыг бүрэн үзэхийн тулд та бүртгүүлсэн байх хэрэгтэй.

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 8.015

ол.

Нээгдсэн тоо : 571

 

Бодлого 8.048

72350 тоог 7 удаа залган бичвэл 72350723507235072350723507235072350 гэсэн 35 оронтой үүснэ. Санамсаргүй 2 цифрийг нь арилгахад үүсэх 33 оронтой тоо 15-д хуваагддаг байх магадлалыг ол.

  • Санамсаргүйгээр 2 цифрийг нь арилгах бүх боломжийн тоо болно.
  • Сүүлийн 2 цифрээс бусад аливаа 2 цифрийг арилгах нь зөвхөн 3-д худаагддаг чанарыг ашиглах боломж олгоно. Иймд 71-ээр, 30 -ээр, 52-оор соливол чанар өөрчлөгдөхгүй тул дээрх тоог 1202012020120201202012020120201202012020 тоогоор төлөөлүүлж болно. Энэ тооны цифрүүдийн нийлбэр болно.
  • Сүүлчийн 2 цифрээс бусад цифрүүдээс 2-г арилгах боломжийн тоо (3-д хуваагдах тул)
    Эсвэл хоёр 1 цифрийг
    Эсвэл нэг 2 цифр ба нэг 0 цифрийг арилгах шаардлагатай. Ийм боломжийн тоо тул олох магадлал юм.

Нээгдсэн тоо : 532

 

Бодлого 8.004

задаргааны 4 ба 2-р нэмэгдхүүнүүд 5:1 харьцаатай бол 4-р нэмэгдхүүн нь a гийн ямар утганд b гээс 20 дахин их байх вэ?

Нээгдсэн тоо : 501

 

Бодлого 8.001

Тооцоолон бодох машины командууд 0 ба 1 гэсэн 8 тоон тэмдэгтээс бүрдэнэ. Нийт хичнээн команд байж болох вэ?

Нээгдсэн тоо : 569