Бодлого 2.045

Илэрхийллийг хялбарчил. (ЕШ 2007 А-5)

илэрхийллийг хялбарчил

 

Бодолт

Илэрхийллийг A гэж тэмдэглээд хувиргалт хийвэл болно.

Хариу
y-1

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 2.102

утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 75

 

Бодлого 2.021

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 608

 

Бодлого 2.078

Дараах тоонуудаас рационал тоонуудыг ол.

Нээгдсэн тоо : 273

 

Бодлого 2.039

үйлдлийг дөт аргаар гүйцэтгэ.

Нээгдсэн тоо : 574