Бодлого 2.045

Илэрхийллийг хялбарчил. (ЕШ 2007 А-5)

илэрхийллийг хялбарчил

 

Бодолт

Илэрхийллийг A гэж тэмдэглээд хувиргалт хийвэл болно.

Хариу
y-1

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 2.013

илэрхийллүүдийн ялгавар нь 2 бол нийлбэр нь хэд вэ?

Нээгдсэн тоо : 500

 

Бодлого 2.003

илэрхийллийг хялбарчил.

Нээгдсэн тоо : 591

 

Бодлого 2.075

хялбарчилж, утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 345

 

Бодлого 2.091

бутархайн хуваарийг иррационалаас чөлөөлье

I. хэлбэрт оруулъя.

II. кубуудын нийлбэр, ялгаврын томьёог ашиглан хувиргавал гэж иррационалаас чөлөөлнө.

Нээгдсэн тоо : 242