Бодлого 9.041

Зурагт үзүүлсэн өнцгийг ол. (ЕШ 2014 A-11)

Зурагт үзүүлсэн x өнцгийг ол.

 

Бодолт

Энэ бодлого их энгийн. Сурагч гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр хэд гэдгийг л мэдэж байхад хангалттай. Гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр 1800 гэдгээс x=1800-700-700=400 гарна.

Ийм энгийн бодлогоос оноо болон цаг алдахгүйн тулд онолын хичээлийн бэлтгэл маш чухал. Энд бодоод байх зүйл байхгүй. Зөвхөн гурвалжны тухай ерөнхий мэдлэг хэрэгтэй. Ийм бодлогууд 2014 онд түлхүү ирсэн байгааг анзаарна уу.

Хариу
40

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.083

талтай зөв гурвалжнд багтсан тойргийн радиусыг ол.

Нээгдсэн тоо : 21

 

Бодлого 9.073

Зурагт өгөгдсөн дотоод байдлаараа шүргэлцсэн хоёр тойргийн TA нь ерөнхий шүргэгч, TC нь том тойргийн огтлогч, жижиг тойргийн шүргэгч болно. DC=6, CB=2 бол TA -г ол.

Нээгдсэн тоо : 464

 

Бодлого 9.002

Адил хажуут гурвалжны суурь болон хажууд буулгасан өндрүүд нь 10 ба 12 см бол суурийн уртыг ол.

Нээгдсэн тоо : 572

 

Бодлого 9.045

диагоналтай квадратын талыг ол.

Нээгдсэн тоо : 589