Бодлого 9.041

Зурагт үзүүлсэн өнцгийг ол. (ЕШ 2014 A-11)

Зурагт үзүүлсэн x өнцгийг ол.

 

Бодолт

Энэ бодлого их энгийн. Сурагч гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр хэд гэдгийг л мэдэж байхад хангалттай. Гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэр 1800 гэдгээс x=1800-700-700=400 гарна.

Ийм энгийн бодлогоос оноо болон цаг алдахгүйн тулд онолын хичээлийн бэлтгэл маш чухал. Энд бодоод байх зүйл байхгүй. Зөвхөн гурвалжны тухай ерөнхий мэдлэг хэрэгтэй. Ийм бодлогууд 2014 онд түлхүү ирсэн байгааг анзаарна уу.

Хариу
40

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 9.090

Дундаж шугамын урт нь см байх трапецийн талбай нь 8 см талтай зөв гурвалжны талбайтай тэнцүү бол трапецийн өндрийг ол.

Нээгдсэн тоо : 70

 

Бодлого 9.054

ABC гурвалжны B өнцгийн биссектрис BK. AB=4, BC=6 ба AK=2 бол KC хэрчмийн уртыг ол.

Нээгдсэн тоо : 533

 

Бодлого 9.026

ABC гурвалжны A ба C оройн өндрүүд H цэгт огтлолцоно. Хэрэв ABC гурвалжныг багтаасан тойргийн радиус 4 нэгж ба бол |BH|=?

Нээгдсэн тоо : 762

 

Бодлого 9.087

ABC адил хажуут гурвалжны оройн өнцөг бөгөөд AM=BM байхаар M цэгийг BC хажуу тал дээр авсан бол өнцгийг ол.

Нээгдсэн тоо : 55