Бодлого 3.059

Тэгшитгэлийг бод

тэгшитгэлийг бод.

 

Бодолт

Тэгшитгэлийн язгуур бүхий гишүүнийг шинэ хувьсагчаар солихын тулд эхлээд дараах хувиргалтыг хийе. тэгшитгэлд хувиргалт хийж байгаад онцгой анхаарна уу. Илэрхийллийг бүлэглэн үржигдхүүнд задлах аргыг үзээрэй. Илэрхийллийн эхний хэсэг томьёо байгаа тул тэгшитгэлийг гэж бичээд орлуулга хийвэл тэгшитгэл гарна. Тэгшитгэлийг бодвол шийдүүд гарна. Одоо шийдүүдийг орлуулгад буцаан тавиад иррационал тэгшитгэлийн хоёр талыг зэрэг дэвшүүлэх аргаар бодолтыг хийвэл 1-р шийдээс гарна. Харин 2-р шийдээс гарна. Эндээс анхдагч тэгшитгэл x=0 гэсэн шийдтэй болно.

Хариу
0

 

Мэдээлэл таалагдсан бол найзуудтайгаа хуваалцаарай.

Бодлого 3.020

тэгшитгэлийг бодоход гэсэн хариу гарсан бол b, c, d -г ол.

Нээгдсэн тоо : 571

 

Бодлого 3.070

тэгшитгэлийг бод.

Нээгдсэн тоо : 451

 

Бодлого 3.029

a ба b нь 5x2+x-2=0 тэгшитгэлийн шийдүүдтэй тэнцүү бол илэрхийллийн утгыг ол.

Нээгдсэн тоо : 522

 

Бодлого 3.025

Хэрвээ x1 , x2 нь тэгшитгэлийн шийд бол шийдтэй квадрат тэгшитгэл хэлбэртэй байх ба a, b, c -г ол.

Нээгдсэн тоо : 698